Información

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie założona została w 1995 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie. W dniu 22 czerwca 1995 roku Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję o wpisaniu naszej Uczelni do rejestru uczelni niepublicznych pod nr 60. Decyzją MEN nr DNS 1-0145-412/TBM/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie.

W 2001 roku Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie powołała zamiejscowy Wydział Zarządzania w Ciechanowie. Od lipca 2001 roku WSM prowadzi także własne Gimnazjum i Liceum Akademickie. Od 2003 roku Uczelnia należy do systemu brytyjskiej akredytacji BTEC, którego dyplomy są honorowane w ponad 100 krajach.

Uczelnia kształci na studiach licencjackich i inżynierskich oraz prowadzi zarówno 5 - letnie, jak i uzupełniające studia magisterskie. Ponadto posiada ciekawą ofertę w zakresie studiów podyplomowych. W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie utworzono 4 wydziały (w tym 1 zamiejscowy w Ciechanowie) z pięcioma różnymi kierunkami nauczania, w ramach których oferowany jest szeroki zakres specjalności. Aktualnie uczelnia dąży do uzyskania prawa doktoryzowania.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie jako pierwsza spośród uczelni niepaństwowych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu decyzji w sprawach edukacji i pracy. Biuro Karier zainaugurowało swoją działalność pod koniec września 2000 r.

Uczelnia posiada dodatkową lokalizację dla mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy, w Ursusie, przy ul. Plac Czerwca 1976r. nr 2. Dużym ułatwieniem dla studentów tego rejonu miasta jest możliwość załatwienia na miejscu, bez konieczności udawania się do siedziby głównej szkoły, wszelkich formalności związanych zarówno z rekrutacją, jak i pozostałych wynikających w późniejszym toku studiów.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |