Información

Założyciel Uczelni

W 1987 r. powstała spółka prawa handlowego. Równolegle z tworzeniem się gospodarki wolnorynkowej zaczęła przygotowywać szkolnictwo niepaństwowe: najpierw utworzyła Szkołę Sekretarek, a w 1992 r. Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Do 31 października 1995 r. Prezesem Zarządu Spółki Założycielskiej był Jerzy Pietrzyk. Dzieło kontynuuje jego syn mgr inż. arch. Paweł Pietrzyk.

 Powstanie i rozwój OD ZRĘBÓW DO STABILNOŚCI
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu powstała na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Dnia 27 lipca 2005 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i niezależnie od tego, że zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne funkcjonują na jej podstawie, można mówić o zasadniczych różnicach między nimi. Najważniejsza sprowadza się do tego, że uczelnia niepubliczna posiada instytucję Założyciela.

Założyciel aktywnie uczestniczy nie tylko w procesie powstawania uczelni, ale również na bieżąco stymuluje jej rozwój. Funkcję i upoważnienia przynależne Założycielowi można porównać do funkcji założycielskich właścicieli w innych podmiotach gospodarki wolnorynkowej. Na szczególną uwagę zasługuje otwieranie przez Założyciela nowych kierunków studiów.

WSZiB w Poznaniu to pierwsza uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce i jedna z pierwszych w Polsce – tworzyła zręby szkolnictwa niepublicznego w Polsce. Od października 1992 r. Uczelnia prowadziła studia licencjackie. Kolejnym etapem rozwoju było uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim na kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Administracja, a także na poziomie licencjackim na kierunku Politologia.

Założyciel WSZiB w Poznaniu postanowił rozszerzyć działalność na region Dolnego Śląska i w 1995 r. utworzył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, gdzie wcześniej nie było takiego podmiotu. W 2001 r. WSZiM we Wrocławiu została przekształcona w Filię WSZiB w Poznaniu. W 2005 r. Filia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów II stopnia na kierunku Politologia. Na początku 2007 r. WSZiB w Poznaniu otrzymała również uprawnienia do prowadzenia Zamiejscowego Wydziału Politologii w Bydgoszczy.

Potwierdzeniem stabilności oferty edukacyjnej były pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotyczące jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie i Marketing (grudzień 2004), Politologia (luty 2006) oraz Administracja (wrzesień/listopad 2008).

Na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego i na wyżywienie, dla osób niepełnosprawnych, mieszkaniowego i naukowego oraz zapomogi. Studenci mający wybitne osiągnięcia sportowe mogą starać się o stypendium sportowe. W latach 2006-2008 stypendium otrzymało prawie 2,5 tys. osób.

Studenci mogą ubiegać się także o stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Pietrzyka (ok. 1 mln zł). W 2008 r. ze stypendium skorzystało ponad 1042 studentów, a w latach 2003-2008 – ponad 7,5 tys.

Siłą WSZiB są: perspektywiczna wizja rozwoju, dobre programy nauczania, starannie dobrana kadra naukowa, zaplecze wydawnicze i informatyczne (w tym powszechny dostęp do internetu) oraz uczelniany Fundusz Stypendialny im. Jerzego Pietrzyka.

Obecnie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu studiuje ponad 6 tys. studentów, a zatrudnionych jest ponad 300 osób.

Przez 17 lat wykształciliśmy ponad 30 tys. absolwentów, których wiedzę i umiejętności potwierdzają pracodawcy. Dziś WSZiB w Poznaniu to Uczelnia ze znakiem stabilności.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |