Home > Podyplomowe > Multimedia, Grafika Komputerowa > Dzienne > Gdańsk > Grafika komputerowa i multimedia - Gdańsk - Pomorskie

Grafika komputerowa i multimedia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Grafika komputerowa i multimedia - Dzienne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Studia umożliwią zdobycie profesjonalnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej związanej zarówno z ogólnie pojętą grafiką komputerową jak i bardziej szczegółowymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem stron WWW, fotografią cyfrową oraz cyfrowym Video. W szczególności jednak studia te ukierunkowane są na zagadnienia tworzenia wizerunku organizacji. Specjalistom z poszczególnych dziedzin studia pozwolą uaktualnić i pogłębić dotychczas zdobytą wiedzę, natomiast osobom niezwiązanym zawodowo zdobyć nowe umiejętności dające duże możliwości w pracy zawodowej.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści
  Omawiane podczas studiów kwestie dotyczyć będą: ogólnie pojętej grafiki i multimediów, modelowania trójwymiarowego, a także urządzeń związanych z multimediami. Poza tymi przedmiotami przedstawione będą również zagadnienia takie jak projektowanie stron WWW, cyfrowa fotografia oraz video a także tak praktyczny kwestie jak grafika użytkowa oraz tworzenie tożsamości wizualnej firmy. Podczas studiów studenci tworzyć będą w grupach projekty przy wykorzystaniu umiejętności, które posiądą na poszczególnych zajęciach. Jest to istotne z punktu widzenia ich przyszłego wykorzystywania i wdrażania w firmach i instytucjach.

  Uczestnicy
  Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności posiadający umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym. Uczestnikami mogą być zarówno informatycy chcący pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę, jak i pracownicy działów PR, reklamy oraz menedżerowie aktywni zawodowo w innych obszarach uczestniczący w tworzeniu wizerunku organizacji lub współpracujący z firmami, które się tym zajmują. Studia są ciekawą ofertą dla wszystkich pracowników, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na pełniejsze wykorzystanie współczesnej informatyki w pracy zawodowej.

  Kadra
  Grono wykładowców stanowią dydaktycy reprezentujący Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Uniwersytet Gdański oraz praktycy doświadczeni w zagadnieniach związanych z tworzeniem wizerunku organizacji, tworzeniu fotografii oraz filmów. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: Tomasz Dobrowolski, Szymon Kołodziejczyk, Dariusz Kralewski, Grzegorz Piotrowski , Mirosław Rekowski, Tomasz Trymbulak i Paweł Wyszomirski.

  Program Studiów

  1. Tożsamość wizualna (20 godzin) co to jest identyfikacja wizualna organizacji * pełna tożsamość wizualna * księga znaku * zasady projektowania znaków firmowych * tożsamość a misja firmy
  2. Podstawy projektowania grafiki użytkowej (25 godzin) co to jest grafika użytkowa i jej zastosowanie w sztuce i biznesie? wprowadzenie do świata projektów graficznych * wprowadzenie do typografii * skuteczność komunikatu wizualnego * wprowadzenie do projektowania wizerunku * czym jest logo * wstęp do projektowania systemu identyfikacji osobistej
  3. Fotografia cyfrowa (15 godzin) fotografia cyfrowa vs fotografia analogowa - podobieństwa, różnice, możliwości * technika a estetyka w fotografii cyfrowej * estetyczne aspekty fotografii cyfrowej * barwa i kompozycja * podstawy manualnej kontroli parametrów ekspozycji w fotografii cyfrowej * praktyczne zastosowanie zasad kompozycji w fotografowaniu przedmiotów i ludzi.
  4. Cyfrowe Video (15 godzin) główne pojęcie obrazu filmowego(plany kadru, różnice między filmem, dokumentem, reportażem, proces powstania filmu w teorii: zapis, montaż, wynik) * dźwięk w filmie (mikrofony i akcesoria, rozstaw mikrofonów na planie) * montaż scen w teorii (łączenie planów filmowych, budowanie napięcia) * omówienie dźwięku przestrzennego (DolbyDigital 5.1) * montaż ujęć (podkładanie muzyki, dodawanie efektów) * praca na różnych formatach wideo (4:3, 16:9, kinowy, anamorficzny, interpolowany).
  5. Grafika i multimedia (15 godzin) narzędzia do tworzenia grafiki dwu- i trójwymiarowej * tworzenie animacji komputerowej * programowanie interaktywnych aplikacji multimedialnych * modelowanie interakcji z użytkownikiem * obsługa zdarzeń * środowisko Flash * podstawy syntezy dźwięku * integracja obrazu i dźwięku
  6. Projektowanie i modelowanie w 3D (15 godzin) podstawy renderingu obrazu * modelowanie oświetlenia: odbicia pośrednie, efekty kaustyczne, powierzchnie półprzeźroczyste * podstawy reprezentacji obiektów geometrycznych * narzędzia do projektowania i wizualizacji * mapowanie tekstur i nierówności * fraktale i modelowanie proceduralne.
  7. Projektowanie stron WWW (25 godzin) projektowanie strony WWW jako proces * HTML (struktura dokumentu, elementy blokowe, czcionki, odsyłacze, wykazy, grafika, multimedia, tabele, formularze) * kaskadowe arkusze styli (budowa stylu, selektory, kaskadowość i dziedziczenie, wstawianie stylów, jednostki miary, własności czcionek, własności tekstu, kolor i tło, marginesy i odstępy).
  8. Urządzenia technik multimedialnych (30 godzin) generowanie obrazu (CRT, LCD, DLP, Plazma) * urządzenia rejestrujące obraz statyczny i ruchomy; urządzenia generujące dźwięk * urządzenia interfejsu użytkownika dla grafika i nie tylko.
  9. Projekt (14 godzin) projekt polegać będzie na stworzeniu w grupie wizerunku/tożsamości organizacji * będzie to praktyczny sprawdzian wykorzystania wiedzy zdobytej na pozostałych przedmiotach
  10. Zarządzanie projektem (16 godzin)
  11. Seminarium (8 godzin)

Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |