Home > Studia I Stopnia > Budownictwo > Dzienne > Kalisz > Energooszczędne Budownictwo - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Energooszczędne Budownictwo - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Energooszczędne Budownictwo - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Na kierunku budownictwo student zdobywa wiedzę z zakresu: wyko­nawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, prze­mysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kiero­wania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

  Informacje ogólne
  Typ studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie
  Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
  Praktyka zawodowa: 17 tygodni

  Specjalność energooszczędne budownictwo
  W dobie racjonalnego gospodarowania zasobami energetycznymi co­raz więcej uwagi poświęca się oszczędnościom energii w budownictwie, ponieważ konsumuje ono ponad 40% całej energii wytwarzanej w Euro­pie; więcej niż przemysł i więcej niż transport.

  Studia na specjalności energooszczędne budownictwo to nie tylko zdobywanie wiedzy z zakresu projektowania i realizowania obiektów, instalacji i infrastruktury budynków, osiedli i miast. To przede wszystkim poznanie sposobów realizowania zasad zrównoważonego rozwoju w bu­downictwie, którego najistotniejszymi elementami są ekologia, ekonomia oraz komfort zamieszkania i ochrona zdrowia.

  Przed inżynierami budownictwa wykorzystującymi w pracy zawodowej powyższą filozofię otwiera się niekończąca droga twórczego rozwoju, tym bardziej, że Parlament Europejski już podjął decyzje, że w Unii Euro­pejskiej od 1 stycznia 2013 r. nie będzie wolno budować w innej techno­logii, jak tylko w technologii pasywnej. Natomiast od 31 grudnia 2020 r., wszystkie nowo wznoszone budynki będą musiały charakteryzować się prawie zerowym zużyciem energii, przy czym dla budynków zajmowa­nych przez władze publiczne - będzie to wymagane już od 2018 r.

  Możliwości zatrudnienia
  Absolwenci są przygotowani do: kierowania wykonawstwem obiek­tów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absol­wenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji pań­stwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Podstawy energetyczne budynków, ochrona cieplna budynków i za­potrzebowanie ciepła, materiały i technologie w budownictwie energo­oszczędnym, eksploatacja i modernizacja obiektów budowlanych, nie­konwencjonalne źródła energii, projektowanie zintegrowane budynków zrównoważonych, komputerowe wspomaganie projektowania i eksplo­atacji, ocena energetyczna budynku, budownictwo ogólne, architektura i urbanistyka, mechanika budowli.
   

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |