Ekspert w Zarządzaniu Jakością w Biznesie - e-learning - Akademia SN - I5435

Home>Kursy i Szkolenia>Zarządzanie, Jakość, Środowisko, Prewencja Ryzyka>e-learning>Warszawa>Ekspert w Zarządzaniu Jakością w Biznesie - e-learning
 
Ekspert w Zarządzaniu Jakością w Biznesie - e-learning
Centrum: Akademia SN
()
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Akademia SN

Ekspert w Zarządzaniu Jakością w Biznesie - e-learning

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Miasto
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Akademia SN.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Ekspert w Zarządzaniu Jakością w Biznesie - e-learning Szczegóły
Cel:
W ostatnich latach różnego typu organizacje, bez względu na ich rozmiar oraz sektor działania i branżę, którą się zajmują, podjęły wyzwanie wdrożenia i certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością. Ich celem jest udoskonalenie sposobu działania organizacji oraz zwiększenie satysfakcji Klienta. W efekcie doprowadziło to do zapotrzebowania na rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają szeroką wiedzę zarówno z zakresu standardów jakości wydanych przez ISO jak i modelu doskonałości biznesowej.
Profil słuchacza / Wymogi:
Oferta skierowana jest do studentów i specjalistów, którzy są zainteresowani powiązaniem swojej kariery zawodowej z obszarem jakości. Oferta pozwoli na zdobycie wiedzy nie tylko na temat najczęściej stosowanych systemów, ale także pokaże w jaki sposób posługiwać się najbardziej skutecznymi narzędziami służącymi doskonaleniu funkcjonowania firmy w zakresie jakości.
Tutuł uzyskany:
Certyfikat: Ekspert w Zarządzaniu Jakością Biznesową
Szczegółowe informacje:
 Od lipca wszystkie szkolenie Akademii SN są dofinansowane ze środków EFS w
 50% (dla firm i klientów indywidualnych). Wszystkie Certyfikacje
 Eksperckie są dofinansowane w 70%.

Do dyspozycji naszych Klientów i Uczestników szkoleń, SN stworzyło Internetową Platformę Szkoleniową (IPS), dzięki której mogą oni brać czyny udział w interaktywnych kursach, dających możliwość nieograniczonego uczestnictwa i wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Tematyka zajęć:


Wstęp do Jakości
Początki Standardów Jakości
Uświadomienie znaczenia Jakości w biznesie

Systemy Zarządzania Jakością według ISO 9001:2008
Wymogi ogólne
Wymogi dotyczące dokumentacji
Zobowiązania Kierownictwa
Zarządzanie Zasobami
Kontrola Produkcji bądź Świadczenie Usług
Projekt
Kalibracja
Monitoring, analiza i doskonalenie
Audyty Wewnętrzne

Instrumenty ciągłego doskonalenia
Satysfakcja Klienta
Ciągłe doskonalenie
7 instrumentów dla osiągnięcia ciągłego doskonalenia
Analiza modalna odchyleń i błędów
Techniki statystyczne kontroli procesów

Droga do Doskonałości Biznesowej
Podstawy
Kultura zmiany
Zarządzanie procesami
Planowanie strategiczne
Przywództwo
Praca w zespole y prowadzenie spotkań
5S
Szkolenia
Benchmarking
Empowerment4.11. 6Sigma.
Koszty Jakości

Zarządzanie Doskonałością Biznesową
Wstęp do modelu EFQM
Kryteria wskaźników doskonałości
Kryteria wskaźników wyników
RADAR
Samoocena według EFQM
Ścieżka realizacji EFQM

  • GODZINY    300
  • GRANT UE 70%
  • Cena regularna 3 315,00 zł
  • Cena po dofinansowaniu 995,00 zł

Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Zarządzanie, Jakość, Środowisko, Prewencja Ryzyka: