Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie, Jakość, Środowisko, Prewencja Ryzyka > e-learning > Ekspert w Zarządzaniu Jakością w Biznesie - e-learning

Ekspert w Zarządzaniu Jakością w Biznesie - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia SN

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekspert w Zarządzaniu Jakością w Biznesie - Online

 • Cele
  W ostatnich latach różnego typu organizacje, bez względu na ich rozmiar oraz sektor działania i branżę, którą się zajmują, podjęły wyzwanie wdrożenia i certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością. Ich celem jest udoskonalenie sposobu działania organizacji oraz zwiększenie satysfakcji Klienta. W efekcie doprowadziło to do zapotrzebowania na rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają szeroką wiedzę zarówno z zakresu standardów jakości wydanych przez ISO jak i modelu doskonałości biznesowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Oferta skierowana jest do studentów i specjalistów, którzy są zainteresowani powiązaniem swojej kariery zawodowej z obszarem jakości. Oferta pozwoli na zdobycie wiedzy nie tylko na temat najczęściej stosowanych systemów, ale także pokaże w jaki sposób posługiwać się najbardziej skutecznymi narzędziami służącymi doskonaleniu funkcjonowania firmy w zakresie jakości.
 • Tutuł uzyskany
  Certyfikat: Ekspert w Zarządzaniu Jakością Biznesową
 • Szczegółowe informacje
   Od lipca wszystkie szkolenie Akademii SN są dofinansowane ze środków EFS w
   50% (dla firm i klientów indywidualnych). Wszystkie Certyfikacje
   Eksperckie są dofinansowane w 70%.

  Do dyspozycji naszych Klientów i Uczestników szkoleń, SN stworzyło Internetową Platformę Szkoleniową (IPS), dzięki której mogą oni brać czyny udział w interaktywnych kursach, dających możliwość nieograniczonego uczestnictwa i wykorzystywania zdobytej wiedzy.

  Tematyka zajęć:


  Wstęp do Jakości
  Początki Standardów Jakości
  Uświadomienie znaczenia Jakości w biznesie

  Systemy Zarządzania Jakością według ISO 9001:2008
  Wymogi ogólne
  Wymogi dotyczące dokumentacji
  Zobowiązania Kierownictwa
  Zarządzanie Zasobami
  Kontrola Produkcji bądź Świadczenie Usług
  Projekt
  Kalibracja
  Monitoring, analiza i doskonalenie
  Audyty Wewnętrzne

  Instrumenty ciągłego doskonalenia
  Satysfakcja Klienta
  Ciągłe doskonalenie
  7 instrumentów dla osiągnięcia ciągłego doskonalenia
  Analiza modalna odchyleń i błędów
  Techniki statystyczne kontroli procesów

  Droga do Doskonałości Biznesowej
  Podstawy
  Kultura zmiany
  Zarządzanie procesami
  Planowanie strategiczne
  Przywództwo
  Praca w zespole y prowadzenie spotkań
  5S
  Szkolenia
  Benchmarking
  Empowerment4.11. 6Sigma.
  Koszty Jakości

  Zarządzanie Doskonałością Biznesową
  Wstęp do modelu EFQM
  Kryteria wskaźników doskonałości
  Kryteria wskaźników wyników
  RADAR
  Samoocena według EFQM
  Ścieżka realizacji EFQM

  • GODZINY    300
  • GRANT UE 70%
  • Cena regularna 3 315,00 zł
  • Cena po dofinansowaniu 995,00 zł

Inne informacje związane z Zarządzanie, Jakość, Środowisko, Prewencja Ryzyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |