Home > Podyplomowe > Nauczanie - Inne > Zaoczne > Białystok > Edukacja Zdrowotna - Doszkalające Studia Podyplomowe - Białystok - Podlaskie

Edukacja Zdrowotna - Doszkalające Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Edukacja Zdrowotna - Doszkalające Studia Podyplomowe - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Szczegółowe informacje
  Oferta studiów skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów
  wyższych, a w szczególności:
  • nauczycieli edukacji elementarnej, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz
  szkół ponadgimnazjalnych - koordynatorów ścieżki prozdrowotnej w instytucjach
  oświatowych,
  • pracowników służby zdrowia (pielęgniarki szkolne, środowiskowe),
  • osób zatrudnionych w mediach i lokalnych instytucjach samorządowych zajmujących
  się problematyką szeroko pojętej promocji zdrowia.

  Celem studiów jest przygotowanie przyszłych specjalistów/koordynatorów edukacji
  zdrowotnej na terenie szkoły/przedszkola do:
  ■ wczesnego wykrywania u dzieci specyficznych zaburzeń rozwojowych, pomoc w
  diagnozowaniu dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz odpowiedniego
  postępowania leczniczo-korekcyjno-terapeutycznego,
  ■ wspomagania rozwoju oraz pomocy w ochronie zdrowia dzieci w środowisku
  przedszkolnym i szkolnym - organizowania środowiska wspierającego zdrowie na terenie
  instytucji edukacyjnych (szkoła promująca zdrowie),
  ■ promocji zdrowia w środowisku lokalnym, aktywizowanie rodziców do działań na
  rzecz zdrowia ich dzieci oraz zmiany zachowań zdrowotnych i stylu Ŝycia rodziny.
  Proponowane studia umoŜliwiają nauczycielom zdobycie wiedzy o zaburzeniach
  zdrowia i rozwoju uczniów, kształtują umiejętności i właściwe postawy wobec zdrowia,
  organizowania działań na rzecz zdrowia społeczności i instytucji lokalnych,

  Studia poszerzają zakres działań nauczyciela na terenie szkoły, są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego- niezbędnego do awansu. Program studiów jest wspólnym projektem nauczycieli akademickich naszego Uniwersytetu i Akademii Medycznej w Białymstoku. Studia organizowane są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry, obejmują lącznie 250 godzin. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w Uczelni w soboty i niedziele oraz praktyki w szkołach i gabinetach medycyny rodzinnej.

  Cykl kształcenia kończy się napisaniem pracy dyplomowej.

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |