Delegacje Krajowe i Zagraniczne - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Staja Group S.C.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Delegacje Krajowe i Zagraniczne - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze  kraju oraz poza granicami kraju. Nowe rozporządzenie przyniesie ze sobą liczne zmiany w dotychczasowych sposobach rozliczeń, uszczegółowi wiele zagadnień i wyjaśni liczne kontrowersje rodzące się na tle obecnego stanu prawnego.

  Szkolenie ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych związanych z problematyką podróży służbowych pracowników, rozliczania podroży służbowych oraz rozliczania wyjazdów odbywanych w celu wykonania umów cywilnoprawnych.
  Omówione zostaną obecne regulacje prawne oraz projektowane zmiany.

  1.  Pojęcie podróży służbowej
  2.  Określenie miejsca pracy – pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu,
       pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy,
       konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r.
  3.  Nowość!! Obowiązująca od 3 kwietnia 2010 r. odrębna definicja
       podróży służbowej kierowców i konsekwencje
  jej wprowadzenia.
  4.  Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą
       odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników
  5.  Czas pracy w delegacji
      - część delegacji zaliczana do czasu pracy
      - część delegacji niezaliczana do czasu pracy
      - nadgodziny,
      - okresy minimalnego wypoczynku
      - korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.
  6.  Świadczenia z tytułu delegacji krajowych z uwzględnieniem projektowanych
       zmian (ministerstwo m. in. zakłada zwiększenie kwoty diety i ryczałtów,
       pomniejszanie kwoty diety za każdy zapewniony pracownikowi posiłek, brak
       obowiązku dokumentowania przejazdów biletami PKP, PKS).
      - diety
      - koszty dojazdu
      - ryczałty na jazdy lokalne
      - noclegi
      - inne wydatki
  7.  Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej
       z uwzględnieniem projektowanych zmian (ministerstwo m. in. zakłada
       zwiększenie kwot diet i limitów na noclegi, jasne wskazanie na możliwość
       ustalenie więcej niż jednego państwa docelowego)
      - diety,
      - koszty przejazdów miejscowych i dojazdów,
      - noclegi,
      - inne wydatki.
  8.  „Podróże służbowe” osób zatrudnionych na podstawie umów
       cywilnoprawnych – rozliczenia, korzystne regulacje umowne
  9.  Podróże służbowe przedsiębiorców

Inne informacje związane z prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |