Home > Podyplomowe > Bezpieczeństwo Publiczne > Zaoczne > Warszawa > Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Warszawa - Mazowieckie

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych w specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje osobowościowe, wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresatami tych studiów są osoby zatrudnione w administracji publicznej zajmujące się zawodowo problemami bezpieczeństwa wewnętrznego, głównie w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i samorządowych / Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straże Miejskie itp.
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

  I semestr

  Semestr zaczyna się sesją integracyjną.

  Na pierwszym semestrze studiów podyplomowych poruszane są takie zagadnienia jak:

      - analiza i synteza systemowa,

      - polityka bezpieczeństwa,
      - środowisko bezpieczeństwa,
      - strategia bezpieczeństwa,
      - psychologiczne aspekty bezpieczeństwa,
      - socjologiczne aspekty bezpieczeństwa,
      - prawne aspekty bezpieczeństwa,
      - profilaktyka bezpieczeństwa: edukacja, wywiad i kontrwywiad,
      - stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe,
      - bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.

  II semestr

  Na drugim semestrze studiów podyplomowych, w ramach przedmiotów obowiązkowych poruszane są takie zagadnienia jak:

      - polityka UE w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego,
      - rola i zadania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego,
      - socjo – psychologiczne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego,
      - bezpieczeństwo zasobów cyfrowych,
      - podstawy kryminologii i kryminalistyki,

  oraz szereg zagadnień do wyboru a wśród nich min.;

      - zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych,
      - proces i procedury zarządzania kryzysowego,
      - bezpieczeństwo społeczności lokalnej,
      - zasady organizacji zabezpieczenia ludności poszkodowanej.

   

  Zgodnie z obowiązującym prawem, program studiów realizowany jest w postaci wykładów i ćwiczeń. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi jak i w formie nauczania na odległość - z wykorzystaniem internetu (tzw.: Distance Learning, e-Learning).

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |