Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami  Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji.

  Szkolenie ma zadanie przygotować uczestników do pracy z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawnego poruszania się w ramach systemu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami.

  W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:
  • regulacją stanu prawnego nieruchomości,
  • interpretacją zapisów w księgach wieczystych i ryzyka z tym związane,
  • administracyjne ograniczenia związane w inwestycjami na nieruchomości,
  • problematyczne kwestie przy przenoszeniu własności.

  Metody szkoleniowe:
  • warsztaty na konkretnym przykładzie,
  • mini wykład,
  • dyskusja - wymiana doświadczeń.

  Program szkolenia :
  1. Prawne badanie - due diligence - nieruchomości - systematyzacja norm prawnych. Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
  2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości:
   1. Księga wieczysta – podstawowy rejestr danych o stanie prawnym nieruchomości
   2. Formy władania nieruchomościami – zakres uprawnień
   3. Służebności – ustanawianie i znoszenie
   4. Hipoteki – podstawy wpisu i ich wykreślanie
   5. Jakie inne dokumenty mogą opisywać stan prawny nieruchomości?

  3. Kataster nieruchomości:
   1. Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków.
   2. Charakter prawny danych z ewidencji.
   3. Postępowania aktualizacyjne odnośnie danych ujawnianych w katastrze oraz ich konsekwencje.

  4. Jak podzielić nieruchomość?
   1. Geodezyjny podział i scalenie nieruchomości na działki ewidencyjne.
   2. Zasady dotyczące podziału nieruchomości.
  5. Kwalifikacja gruntów na potrzeby podatków rolnych i lokalnych. Czym się różni odrolnienie od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?
  6. Planowanie przestrzenne – możliwości zagospodarowania działki:
   1. Akty prawne reglamentujące możliwości inwestycyjne.
   2. Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego – struktura oraz zakres.
   3. Decyzji indywidualne – ulcp i wz.
  7. Dokumentacja budowlana. Obowiązki w zakresie posiadania i aktualizowania dokumentacji obiektów.
  8. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym:
   1. Jakie są kluczowe parametry przyszłej inwestycji które można zidentyfikować na wstępie?
   2. Jak wygląda audyt prawny nieruchomości?
  9. Umowy obciążające i związane z nieruchomością:
   1. Umowy dotyczące korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie.
   2. Umowa z datą pewną.
   3. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
   4. Umowy z gestorami mediów.
   5. Umowy usług na rzecz nieruchomości.
  10. Kupno – sprzedaż nieruchomości:
   1. Reprezentacja w trakcie negocjacji i sprzedaży.
   2. Umowa przedwstępna a ostateczna.
   3. Dokumentacja niezbędna do transakcji przed notariuszem.
   4. Specyfika sprzedaży nieruchomości rolnych.
   5. Nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców.
   6. Ustawowe prawo pierwokupu.
  11. Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.


  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |