Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Bezpieczeństwem > Dzienne > Kalisz > Zarządzanie Bezpieczeństwem - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Zarządzanie Bezpieczeństwem - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Bezpieczeństwem - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Informacje ogólne
  Typ studiów: pierwszego stopnia - licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
  Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

  Dynamika rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce powoduje, że na ryn­ku wyraźnie odczuwalny jest brak profesjonalnej kadry w sektorach, któ­re do tej pory zarezerwowane były tylko dla wąskich grup zawodowych.

  Absolwent specjalności zarządzanie bezpieczeństwem posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania bezpieczeństwa w różnych obszarach i szczeblach działania oraz obronności, solidnie podpartą wiedzą ekonomiczną, prawną i społeczną, będzie przygotowa­ny do pracy między innymi w administracji państwowej i samorządowej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym czy zarządzaniem kryzysowym.

  Możliwości zatrudnienia
  Przygotowanie, jakie uzyska absolwent tej specjalności, pozwoli mu na podjęcie pracy w strukturach: policji, policji skarbowej, straży miejskiej, straży pożarnej, straży granicznej, więziennictwa i wymiaru sprawiedli­wości, wojska; w jednostkach obronności i ochrony cywilnej, sztabach zarządzania kryzysowego, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, w obiektach z zapotrzebowaniem na specjalistów do spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych, agencjach ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Podstawy prawne ochrony, system bezpieczeństwa narodowego i europejskiego, projektowanie systemów bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, organizacja pracy kierowniczej, prawo karne, zarządzanie ochroną osób, obiektów i mienia, edukacja obronna, wywiad i kontrwy­wiad gospodarczy, analiza ryzyka i zasady ich ubezpieczania, zarządza­nie bezpieczeństwem i higieną pracy, podstawy detektywistyki, zarzą­dzanie ochroną informacji niejawnych, techniki interwencyjne.

Inne informacje związane z Zarządzanie Bezpieczeństwem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |