Weksel w obrocie gospodarczym - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Weksel w obrocie gospodarczym - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Weksel w obrocie gospodarczym

  - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne.


  Szkolenie polecamy szczególnie pracownikom instytucji finansowych, w tym banków, instytucji leasingowych, podmiotom zawierającym umowy handlowe zabezpieczone wekslem, podmiotom przyjmującym płatności w formie weksla oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką praktycznego wykorzystania weksla.

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla a także zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wypełniania weksla i posługiwania się nim w obrocie gospodarczym oraz pozyskanie praktycznej wiedzy w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń wekslowych.

  W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
  • jakie są możliwości wykorzystania weksla,
  • jak posługiwać się wekslem w obrocie gospodarczym,
  • jak ocenić czy weksel jest prawidłowo wystawiony,
  • jakie są zagrożenia związane z wystawieniem weksli i jak ich uniknąć,
  • jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco w oparciu o deklarację wekslową,
  • jak przygotować pozew w celu dochodzenia roszczeń wekslowych,
  • jak ocenić zasadność zarzutów wekslowych.

  Metody prowadzenia zajęć:
  • prezentacja multimedialna wzorów weksli oraz przepisów prawa i orzecznictwa SN,
  • omówienie wzorów weksli i sposobów ich wypełniania,
  • omówienie najczęściej występujących błędów przy wypełnianiu weksla,
  • rozwiązywanie kazusów dotyczących tematyki wekslowej.


  Program szkolenia :

  1. Źródła prawa wekslowego.

  2. Weksel jako papier wartościowy.

  3. Funkcje weksla w obrocie cywilno-prawnym:
   • płatnicza,
   • obiegowa,
   • kredytowa,
   • gwarancyjna,
   • refinansowa.
  4. Elementy weksla:
   • weksel trasowany,
   • weksel własny,
   • klauzule wekslowe.

  5. Zobowiązanie wekslowe.

  6. Zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych.

  7. Uczestnicy stosunku wekslowego.

  8. Czynności wekslowe.
   • wystawienie weksla jako jednostronna czynność prawna,
   • przyjęcie weksla,
   • poręczenie wekslowe,
   • indos,
   • protest,
   • regres,
   • wyręczenie.

  9. Przedstawienie weksla do zapłaty.

  10. Zgoda współmałżonka na wystawienie weksla jako przesłanka skuteczności czynności prawnej.

  11. Weksel in blanco:
   • deklaracja wekslowa,
   • wypełnianie weksla.

  12. Wtóropisy i odpisy weksla.

  13. Odpowiedzialność wekslowa:
   • charakter odpowiedzialności wekslowej,
   • zarzuty wekslowe.

  14. Dochodzenie roszczeń wekslowych na drodze sądowej:
   • właściwość sądu,
   • opłaty sądowe,
   • wymogi formalne pozwu,
   • wszczęcie postępowania nakazowego,
   • nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla,
   • postępowanie po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty,
   • nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczający,
   • natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla,
   • sporządzenie projektu pozwu opartego na konkretnym stanie faktycznym (część praktyczna).

  15. Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE).

  16. Zajęcie wierzytelności z weksla .

  17. Przedawnienie zobowiązań wekslowych; przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń wekslowych.

  18. Roszczenie z tytułu niesłusznego wzbogacenia (art. 76); tryb dochodzenia.

  19. Postępowanie związane z umorzeniem weksla.


  20. Postępowanie w przedmiocie wydania sumy wynikającej ze zobowiązania wekslowego złożonej do depozytu sądowego; wniosek o wydanie depozytu.

  21. Pytania i dyskusja.


  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


  TYP: Szkolenie jednodniowe.

Inne informacje związane z prawo biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |