Technologie Informacyjne (TI - IT in English) - Studia Inżynierskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Technologie Informacyjne (TI - IT in English) - Studia Inżynierskie - W ciągu tygodnia - Ciechanów - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Technologie Informacyjne (IT) mają dwa znaczenia. Potocznie przez "technologie informacyjne" rozumie się wszystko to, co dotyczy obliczeń komputerowych. Natomiast, gdy mamy na myśli kształcenie studentów w zakresie pierwszego poziomu studiów, to wówczas przez treści kształcenia w zakresie IT określamy program przygotowujący przyszłych absolwentów do pracy w biznesie technologii komputerowych służących potrzebom przedsiębiorstw, administracji rządowej i samorządowej, opiece medycznej, szpitalom, szkołom, uczelniom, itd. Nasi absolwenci będą posiadać właściwą kombinację wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą z dużym pożytkiem będą mogli wykorzystać przy tworzeniu infrastruktury komputerowej dla danej firmy jak i pomagać pracownikom tej firmy w efektywnym wykorzystaniu technologii informacyjnych w codziennej pracy. Nasi absolwenci będą odpowiedzialni za selekcję oprzyrządowania i oprogramowania najbardziej odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa. Będą dokonywać integracji zakupionego sprzętu i oprogramowania w ramach istniejącej infrastruktury przedsiębiorstwa, instalować i dokonywać odpowiednich ustawień programów aplikacyjnych i dbać o ich sprawność. W IT często trzeba napisać krótki program, który zazwyczaj łączy istniejące składowe oprogramowania, tzw. scripting.

    Zauważmy, że w tym przypadku sylwetka absolwenta jest skoncentrowana na aplikacjach, wdrożeniach i konfiguracjach oprogramowania i oprzyrządowania dla potrzeb danego przedsiębiorstwa w szerokim spektrum technologii informacyjnych. Należy także odnotować, że sylwetka absolwenta w zakresie IT częściowo pokrywa się z sylwetką absolwenta w zakresie, IS, ale absolwenci specjalizacji IT mają szczególne przygotowanie w zakresie pomocy technicznej tak, aby technologie informacyjne były w pełni wykorzystane przez pracowników firmy. Ponadto, w tym przypadku sylwetka absolwenta jest skoncentrowana na aplikacji i przebiega w kierunku teorii i innowacyjności, a to dlatego, że często zespół IT pisze webowe programy w środowisku technologii cyfrowych, które są wykorzystywane przez daną firmę dla celów informacyjnych firmy. Tworzenie takich programów wymaga odpowiedniego koncepcyjnego przygotowania i znajomości odpowiednich narzędzi programistycznych.

Inne informacje związane z informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |