Szkolenie dla kierowców przewożących towary w ramach wyłączeń - Transport towarów niebezpiecznych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Szkolenie dla kierowców przewożących towary w ramach wyłączeń - Transport towarów niebezpiecznych - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie dla Kierowców Przewożących Towary w Ramach Wyłączeń - Transport Towarów Niebezpiecznych.


  Szczegółowe informacje o kursie.

  Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeni


  Program szkolenia:
  • Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
  • Obowiązki przewoźnika, obowiązki innych uczestników przewozu.
  • Główne rodzaje zagrożeń; klasy towarów niebezpiecznych.
  • Środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
  • Rodzaje opakowań, oznakowanie sztuki przesyłki.
  • Dokumentacja związana z transportem towarów niebezpiecznych.
  • Zakazy ładowania razem do pojazdu lub kontenera.
  • Warunki przewozu, manipulowanie ładunkiem, środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku.
  • Stosowanie wyłączeń spod przepisów – wyłączenia całkowite i częściowe.
  • Realizowanie transportu kombinowanego.
  • Odpowiedzialność cywilna, organa kontrolne, taryfikator kar.
  • Ćwiczenia, dyskusja.
  Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.

  Uczestnicy:

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowców nie posiadających zaświadczenia ADR, a przewożących towary niebezpieczne w ramach wyłączeń ilościowych (na jednostkę transportową, LQ lub EQ), w tym kierowców pojazdów o dmc poniżej 3,5 tony oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem, które chcą powiększyć swoje kwalifikacje zawodowe.

  Cel:

  Transport towarów niebezpiecznych związany jest z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących między innymi pracowników zaangażowanych w taki przewóz. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (artykuł 14) oraz Umowa europejska (dział 1.3 i 8.2.3) nakładają w tym zakresie na przedsiębiorców wymóg zapewnienia przeszkolenia, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Kierowcy przewożący towary niebezpieczne powinni uzyskać zaświadczenie o przeszkoleniu (tzw. zaświadczenie ADR). W przypadku kiedy kierowcy będą transportować towary tylko w ramach wyłączeń ilościowych, czyli z wykorzystaniem wyłączenia na jednostkę transportową, wyłączenia LQ lub EQ, nie mają obowiązku posiadania zaświadczenia, powinni natomiast przejść szkolenie dla osób zaangażowanych.

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |