Home > Podyplomowe > Psychologia Rozwoju > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu neurofizjologii, neuropatologii, podstaw pedagogiki, psychologii i rehabilitacji ruchowej. Duża liczba zajęć praktycznych, które będą odbywały się w różnych ośrodkach terapeutycznych w Polsce, pozwoli na rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć terapeutyczno-pedagogicznych a także na bezpośrednie poznanie organizacji i specyfiki funkcjonowania tych placówek. W programie znalazły się również zajęcia poświęcone tworzeniu i zarządzaniu placówkami rehabilitacyjno-terapeutycznymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Oferta studiów jest skierowana do pedagogów i psychologów, a także innych osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie metod rehabilitacji dzieci z wczesnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie specjalistów do pracy terapeutycznej w systemie Nauczania Kierowanego (metoda A. Petö) oraz do prowadzenia terapii psychomotorycznej (wg. M. Procus i M. Block).
 • Szczegółowe informacje
  Zajęcia prowadzone będą przez osoby, które oprócz bogatej wiedzy z danej dziedziny i znajomości wybranych metod rehabilitacji, posiadają również doświadczenia kliniczne w pracy z dziećmi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego metodą Nauczania Kierowanego lub terapii psychomotorycznej.

  Część I: Wprowadzenie teoretyczne

  Ta część studiów obejmuje trzy bloki tematyczne.

      I Blok: Podstawy neurofizjologii i neuropatologii


  Cel: Omówienie założeń neurofizjologicznych oddziaływania na dziecko z uszkodzeniem mózgu; przybliżenie aktualnej wiedzy neurofizjologicznej i neuropsychologicznej potrzebnej do rozumienia sensu i procesu rehabilitacji dziecka.

  - Neurofizjologia (16h);
  - Neuropatologia (12h)


      II Blok: Nauczanie Kierowane

  Cel: Omówienie podstawowych założeń i zasad realizacji systemu Nauczania Kierowanego w Polsce i na świecie.

  - Wprowadzenie do Nauczania Kierowanego (12h):
            - Historia, podstawowe założenia, ocena dziecka (4h);
            - Klasyfikacja i specyfikacja grup wiekowych (4h);
            - Programy (4h).
  - Rehabilitacja w Kierowanym Nauczaniu (8h):
            - Założenia rehabilitacji w Kierowanym Nauczaniu (4h);
            - Ortopedia we wczesnych uszkodzeniach mózgu (4h).
  - Aspekty psychologiczne w Kierowanym Nauczaniu (8h);
  - Aspekty pedagogiczne w Kierowanym Nauczaniu (4h);
  - Tworzenie i zarządzanie placówkami rehabilitacyjno-terapeutycznymi (4h).


      III Blok: Terapia psychomotoryczna

  Cel: Omówienie podstaw teoretycznych terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block (w tym: omówienie pojęcia minimalnej dysfunkcji mózgu, diagnostyki, postępowania leczniczego oraz praktyki rehabilitacyjnej dzieci z minimalnym zaburzeniem czynności mózgu).

  - Minimalna dysfunkcja mózgu (4h);
  - Wprowadzenie do terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block (12h).


  Część II: Staże

  Cel: Poszerzenie wiedzy teoretycznej dotyczącej zintegrowanego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu; zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć terapeutyczno-pedagogicznych dla tych dzieci; zapoznanie się z organizacją i pracą różnych ośrodków terapeutycznych dla dzieci.

  Zajęcia praktyczne będą polegały na obserwowaniu pracy terapeutyczno-pedagogicznej z dziećmi w różnym wieku oraz - w końcowym etapie studiów - na samodzielnym prowadzeniu grup.

      Tematyka:

  - Kierowane Nauczanie (240h)
            - Założenia organizacyjne pracy ośrodka w systemie Nauczania Kierowanego;
            - Praca z dziećmi najmłodszymi (w wieku od 6 miesiąca do 3 roku życia); zajęcia z grupą "matka z dzieckiem";
            - Praca z dziećmi w wieku od 3 do 6 roku życia;
            - Praca z dziećmi w wieku szkolnym; zastosowanie Nauczania Kierowanego w klasach szkolnych;
            - Zajęcia w systemie Nauczania Kierowanego organizowane na okresowych turnusach dla dzieci w różnym wieku;
            - Laboratorium chodu; aspekty ortopedyczne w mózgowym porażeniu dziecięcym.

  - Terapia psychomotoryczna (40 h)
            - Obserwowanie i prowadzenie zajęć metodą terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block.

Inne informacje związane z Psychologia Rozwoju

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |