Studia II Stopnia - Administracja - Specjalność Administracja Rządowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Leona Koźmińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Administracja - Specjalność Administracja Rządowa - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * przyswojenie zaawansowanej wiedzy z zakresu administracji i zarządzania publicznego, w tym m.in. z zakresu prawa, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji publicznych
  * zdobycie umiejętności umożliwiających m.in. samodzielne opracowywanie projektów w zakresie zadań organizacyjnych, tworzenie i organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji z poszanowaniem prawa oraz zasad etycznych
  * przygotowanie do pracy na stanowiskach wyższego kierowniczego szczebla w administracji publicznej, głównie rządowej i samorządowej, w tym także w strukturach Unii Europejskiej
 • Praktyki
  * Wysoka jakość programu studiów w zakresie administracji oraz dobra organizacja procesu dydaktycznego została potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
  * Program nauczania oparto na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu kilku dziedzin wiedzy – administracji publicznej, nauk prawnych, zarządzania, wiedzy psychospołecznej – oraz znajomości języków obcych. Dzięki temu kształcimy nowoczesnych specjalistów administracji, którzy rozumieją zasady działania biznesu.
 • Szczegółowe informacje
  KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH?
  • specjalistą administracji rządowej, głównie nadzorczej i regulacyjnej
  • specjalistą ds. zarządzania mieniem należącym do Skarbu Państwa
  • pracownikiem agend administracyjnych (w organizacjach społecznych, w partiach politycznych czy w organizacjach samorządu gospodarczego lub zawodowego)
  CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH?
  • wiedzę na temat organizacyjnych form wykonywania władzy państwowej, funkcjonowania rządowego centrum władzy państwowej, a także zakresu kompetencji poszczególnych organów władzy

  REALIZOWANE PRZEDMIOTY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
  • Zasady ustroju politycznego państwa
  • Techniki organizatorskie i decyzyjne
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
  • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
  • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
  • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
  • Prawo gospodarcze publiczne
  • Prawo pracy
  • Prawo samorządowe
  • Prawo urzędnicze
  • Elementy prawa karnego
  • Przedsiębiorczość i przedsiębiorca
  • Rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne
  • Zamówienia publiczne
  • System ochrony prawnej w UE
  • Prawo karne skarbowe
  • Rachunkowość publiczna
  • Przygotowanie projektów do UE
  • Umowy w administracji
  • Audyt wewnętrzny w urzędach administracji publicznej
  • Wykłady do wyboru
  • Seminarium magisterskie

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE ADMINISTRACJA RZĄDOWA
  • Współczesne systemy administracji publicznej
  • Organizacja i funkcje Skarbu Państwa
  • Ochrona środowiska
  • Organizacja i funkcjonowanie administracji centralnej
  • Protokół dyplomatyczny

Inne informacje związane z administracja publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |