Studia I Stopnia-Pedagogika Wieku Dziecięcego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.prof. Szczepana A. Pieniążka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Pedagogika Wieku Dziecięcego - Zaoczne - Skierniewice - Łódzkie

 • Praktyki
  8 tygodni
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * kwestionariusz osobowy WSEH, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis, duplikat, odpis poświadczony notarialnie), * 4 fotografie ( wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), * kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), * oryginał i kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek studiów- Pedagogika                                                                                                                                   
  Specjalność - Pedagogika Wieku Dziecięcego     

  Przedmioty kształcenia ogólnego

  1.    Język obcy    
  2.    Technologia informacyjna        

  Przedmioty kształcenia podstawowego

  1.    Historia filozofii
  2.    Współczesne kierunki filozofii
  3.    Psychologia ogólna    
  4.    Psychologia rozwoju człowieka    
  5.    Psychologia społeczna    
  6.    Socjologia ogólna
  7    Socjologia edukacji
  8    Wprowadzenie do pedagogiki    
  9.    Elementy logiki    

  Przedmioty kształcenia kierunkowego
  1.    Historiawychowania i myśli pedagogicznej
  2.    Teoretyczne podstawy wychowania                        
  3.    Teoretyczne podstawy kształcenia    
  4.    Pedagogika społeczna                        

  Przedmioty uzupełniające kształcenie

  1.    Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania                
  2.    Patologie społeczne    
  3.    Ochrona własności intelektualnej                                    


  Przedmioty specjalnościowo - specjalizacyjne

  1.    Seminarium licencjackie    
  2.     Pedagogika przedszkolna    
  3.    Pedagogika wczesnoszkolna                        
  4.    Metodyka wychowania przedszkolnego
  5.    Edukacja polonistyczna z metodyką    
  6.    Edukacja środowiskowa z metodyką    
  7.    Edukacja matematyczna z metodyką            
  8.    Edukacja plastyczna z metodyką                
  9.    Edukacja muzyczna z metodyką    
  10.    Edukacja techniczna z metodyką    
  11.    Emisja głosu
  12.    Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką                    
  13.    Dydadktyka nauczania zintegrowanego    
  14.    Diagnoza i terapia pedagogiczna    
  15.    Praktyka pedagogiczna

                          
          

Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |