Studia I Stopnia-Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.prof. Szczepana A. Pieniążka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją - Zaoczne - Skierniewice - Łódzkie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * kwestionariusz osobowy WSEH, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis, duplikat, odpis poświadczony notarialnie), * 4 fotografie ( wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), * kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), * oryginał i kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia

  Kierunek studiów  -  Pedagogika                                                                                                                                                     
  Specjalność - Pedagogika Opiekuńcza

  Przedmioty kształcenia ogólnego
  1.    Język obcy    
  2.    Technologia informacyjna                                        

  Przedmioty kształcenia podstawowego

  1.    Historia filozofii                                    
  2.    Współczesne kierunki filozoficzne                            
  3.    Psychologia ogólna
  4.    Psychologia rozwoju człowieka    
  5.    Psychologia społeczna                                    
  6.    Socjologia ogólna                            
  7    Socjologia edukacji    
  8    Wprowadzenie do pedagogiki    
  9.    Elementy logiki               

  Przedmioty kształcenia kierunkowego

  1.    Historia wychowania i myśli pedagogicznej                                        
  2.    Teoretyczne podstawy wychowania    
  3.    Teoretyczne podstawy kształcenia    
  4.    Pedagogika społeczna                                                    

  Przedmioty uzupełniające kształcenie

  1.    Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania                                                
  2.    Patologie społeczne                    
  3.    Ochrona własności intelektualnej
                                             
  Przedmioty specjalnościowo - specjalizacyjne
  1.    Seminarium licencjackie                                            
  3.    Diagnostyka pedagogiczna                                
  4.    Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczeji resocjalizacyjnej                        
  5.    Socjologia rodziny
  6.    Elementy psychologii klinicznej
  7.    Instytucje resocjalizacyjn                            
  8.    Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej                    
  9.    Psychologia resocjalizacyjna    
  10.    Pedagogika resocjalizacyjna
  11.    Psychoterapia i socjoterapia    
  12.    Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego    
  13.    Wybrane problemy prawa karnego i postępowania w sprawach nieletnich                                14.     Poradnictwo wychowawcze                
  15.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki środowiskowej         
  16.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki diagnostycznej                      
  17.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki metodycznej             
  18.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki asystenckiej        
                                             
  19.     Praktyka pedagogiczna   
      


Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |