Home > Studia I Stopnia > Agroturystyka > Dzienne > Łomża > Studia I Stopnia - Towaroznawstwo - Łomża - Podlaskie

Studia I Stopnia - Towaroznawstwo - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSA-Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Towaroznawstwo - Dzienne - Łomża - Podlaskie

 • Cele
  Absolwenci posiadają wiedze z zakresu towaroznawstwa i zarządzania jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Posiadają umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów. Są przygotowani do udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Absolwenci są przygotowani do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dokumenty: studia stacjonarne i niestacjonarne • podanie (wewnętrzny druk Uczelni) do pobrania w punkcie rekrutacyjnym • kserokopia dowodu osobistego • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami jak do dowodu osobistego) oraz fotografia w wersji elektronicznej (format jpg) • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku Towaroznawstwo • dowód opłaty rekrutacyjnej • świadectwo dojrzałości • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Towaroznawstwo
  (studia stacjonarne i niestacjonarne)

   

  Specjalności: towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych, hotelarstwo z gastronomią i turystyką, organizacja przedsięwzięć handlowych i usługowych

  Studia trwają 7 semestrów

   Liczba godzin:

  studia stacjonarne: 2450

  studia niestacjonarne: 1500


  Program studiów obejmuje bloki przedmiotów kształcenia:


  ogólnego – m.in. Wychowanie fizyczne, Język obcy, Przedmioty humanistyczne;

  podstawowego – m.in. Matematyka, Chemia, Fizyka, Biochemia, Mikrobiologia, Materiałoznawstwo, Grafika inżynierska;

  kierunkowego
  – m.in. Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Towaroznawstwo żywności, Metody oceny produktów, Opakowalnictwo, Przechowalnictwo, Ochrona środowiska;

  specjalnościowego i specjalizacyjnego
  – dla specjalności towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych: m.in. Podstawy technologii żywności, Higiena żywności, Podstawy biotechnologii, Kształtowanie jakości produktów rolnych;

  dla specjalności hotelarstwo z gastronomią i turystyką - m.in. Podstawy żywienia człowieka, Podstawy historii, kultury i sztuki, hotelarstwo, aparatura zakładów gastronomicznych, krajoznawstwo, pilotaż w turystyce;

  dla specjalności organizacja przedsięwzięć handlowych i usługowych
  - Ocena jakości towarów i usług, merchandising, logistyka, gospodarka magazynowa, technika i wyposażenie obiektów handlowych i usługowych

Inne informacje związane z Agroturystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |