Home > Studia I Stopnia > Podatki Inne > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Skarbowośc i Podatki - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Skarbowośc i Podatki - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Skarbowośc i Podatki - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * świadectwo dojrzałości, * podanie na druku Uczelni
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
   Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
  w Łodzi
  Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze nauki.

  Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

  Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

  Studia I Stopnia
  Kierunek: Finanse i Bankowość
  Specjalnośc: Skarbowośc i Podatki


  Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

      * I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3                        semestry),
      * II etap studiów - nauka przedmiotów specjalistycznych zgodnie z dokonanym wyborem                    specjalności, zakończona obroną pracy dyplomowej.


  Przedmioty: podstawowe, kierunkowe, ogólne i uzupełniające

  Przedmioty podstawowe:


  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Matematyka
  Statystyka
  Ekonometria
  Rachunkowość
  Finanse
  Prawo

  Przedmioty Kierunkowe:

  Matematyka Finansowa
  Analiza finansowa
  Rachunkowość finansowa
  Rynki finansowe
  Finanse publiczne
  Finanse przedsiębiorstwa
  Bankowość
  Ubezpieczenia

  Przedmioty ogólne i ubezpieczające:

  Język obcy I (angielski)
  Język obcy II (do wyboru)
  Ochrona własności intelektualnej
  Historia gospodarcza
  Podstawy socjologii
  Historia myśli ekonomicznej
  Podstawy zarządzania i marketingu
  Finanse samorządu terytorialnego
  Finanse międzynarodowe
  Wybrane problemy integracji gospodarczej
  Wykład w języku obcym
  Technologie informacyjne
  Wychowanie fizyczne

  Przedmioty na specjalności: Skarbowośc i Podatki


  Polityka budżetowa
  Ordynacja podatkowa
  Kontrola skarbowa i karno-skarbowa
  Rachunkowość podatkowa
  Rachunkowość budżetowa
  Finanse samorządowe
  Opodatkowanie obrotu
  Podatki dochodowe i majątkowe
  Strategie podatkowe
  Zamówienia publiczne
  Prawo o ustroju państwa i samorządu
  Planowanie budżetowe

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |