Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Dzienne > Nowy Sącz > Studia I Stopnia - Sieci Komputerowe - Nowy Sącz - Małopolskie

Studia I Stopnia - Sieci Komputerowe - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Sieci Komputerowe - Dzienne - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Cele
  Studia na tym kierunku dają wszechstronne przygotowanie do pracy w zawodzie informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych oraz sfery zastosowań w biznesie. Program został zaplanowany tak, by z jednej strony dać konkretne przygotowanie praktyczne, z drugiej zaś solidne podwaliny teore­tyczne, pozwalające szybko dostosować się do zmieniających się zapotrzebowań na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, z dużym doświadczeniem praktycznym. Stosowane są poglądowe metody wykładu oparte o dużą ilość przykładów i nowoczesne środki audiowizualne. Zajęcia laboratoryjne odbywają się przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane są poniższe dokumenty * podanie (formularz elektroniczny obowiązujący w WSB-NLU); * świadectwo dojrzałości: - nowa matura: oryginał lub odpis wydany przez szkołę oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez sekretariat szkoły średniej), - stara matura: oryginał lub odpis wydany przez szkołę, - w przypadku osób zdających maturę za granicą wymagany jest oryginał świadectwa/dyplomu wraz z dołączonym tłumaczeniem na język polski oraz nostryfikacją wydawaną przez Kuratorium Oświaty właściwe dla miejsca zameldowania; * 2 kolorowe zdjęcia (z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych); * kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej. Osoby uiszczające opłatę wpisową przelewem proszone są o podanie w polu "uwagi" swojego numeru PESEL); * kserokopia dowodu osobistego lub paszportu; * oświadczenie o wyborze terminu sprawdzianu językowego (dotyczy kandydatów kontynuujących naukę języka oraz tych, którzy nie są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program Studiów

  Język angielski     
  Algebra z geometrią     
  Matematyka dyskretna     
  Narzędzia informatyki     
  Profilaktyka uzależnień     
  Szkolenie BHP i PPOŻ    
  WF     
  Wstęp do informatyki     
  Wstęp do programowania    
  Algorytmy i struktury danych    
  Programowanie    
  Przedmiot humanistyczno-społeczny     
  Rachunek różniczkowy i całkowy     
  Systemy operacyjne     
  WF    
  Kurs specjalnościowy     
  Podstawy inżynierii oprogramowania     
  Programowanie     
  Projektowanie baz danych     
  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka     
  Sieci komputerowe    
  Systemy informacyjne w zarządzaniu     
  Teoretyczne podstawy informatyki     
  Automaty i translacja     
  Badania operacyjne    
  Bezpieczeństwo systemów komputerowych     
  Grafika komputerowa     
  Kurs specjalnościowy     
  Kurs specjalnościowy     
  Programowanie w sieci internetowej    
  Ekonometria     
  Kurs specjalnościowy    
  Metody numeryczne     
  Organizacja i architektura komputerów    
  Pracownia specjalizacyjna     
  Seminarium licencjackie     
  Systemy wspomagania decyzji
  Wykład specjalnościowy
  Etyka biznesu i technologii
  Interakcja człowiek-komputer    
  Kurs specjalnościowy
  Pracownia specjalizacyjna
  Praktyki zawodowe     
  Przedmiot humanistyczno-społeczny
  Seminarium licencjackie    
  Wykład specjalnościowy     
  Wykład specjalnościowy

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |