Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Dzienne > Kutno > Studia I Stopnia - Informatyka - Kutno - Łódzkie

Studia I Stopnia - Informatyka - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka - Dzienne - Kutno - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien także mieć podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 • Praktyki
  Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady naboru: * Nabór na studia jest wolny * Dokumenty o przyjęciu na studia są wydawane przez Rektorat. * Złożenie w Rektoracie (WSGK, ul. Lelewela 7) wymaganych dokumentów (patrz - WYMAGANE DOKUMENTY). * Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również:Okazać oryginał dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (internetowy dowód wpłaty w/w kwot powinien być potwierdzony pieczęcią banku) WYMAGANE DOKUMENTY 1. Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym 2. Świadectwo maturalne i ukończenia szkoły (oryginał lub odpis) 3. 4 fotografie (wymiar 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle) 4. Orzeczenie lekarskie dopuszczające do podjęcia studiów 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na wybranym kierunku 6. Kserokopia dowodu osobistego (stary dowód: strona ze zdjęciem, danymi oraz adresem zamieszkania)
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Informatyka

  Wymagania ogólne dla kierunku:

  InformatykaStudia inżynierskie trwają 7 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 2300. Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy, i pracę inżynierską po siedmiu semestrach wynosi 210 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia. W ramach kierunku: Informatyka prowadzona jest specjalność :- systemy informatyczne w technice i zarządzaniu.

  Program:

  A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
  Treści kształcenia w zakresie:
  1. Analizy matematycznej i algebry liniowej
  - Matematyka

  2. Metod probabilistycznych i statystyki
  - Statystyka i probabilistyka

  3. Matematyki dyskretnej
  - Matematyka dyskretna

  4. Fizyki
  - Fizyka

  5. Nauk technicznych
  - Podstawy elektroniki i miernictwa


  B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

  Treści kształcenia w zakresie:
  1. Podstaw programowania

  2. Algorytmów i złożoności
  Ad. 1 i 2: - Teoretyczne podstawy informatyki
  - Algorytmy i struktury danych
  - Wstęp do programowania internetowego

  3. Architektury systemów komputerowych
  - Architektura komputerów i systemy komputerowe

  4. Systemów operacyjnych
  - Systemy operacyjne

  5. Technologii sieciowych

  - Sieci komputerowe
  - Projektowanie systemów i sieci komputerowych

  6. Języków i paradygmatów programowania
  - Języki i paradygmaty programowania
  - Programowanie Java

  7. Grafiki i komunikacji człowiek-komputer

  - Podstawy grafiki komputerowej

  8. Sztucznej inteligencji

  - Podstawy sztucznej inteligencji

  9. Baz danych

  - Bazy danych
  - Systemy baz danych
  - Internetowe bazy danych

  10. Inżynierii oprogramowania

  - Podstawy inżynierii oprogramowania

  11. Systemów wbudowanych

  - Wprowadzenie do inżynierii komputerowej

  12. Problemów społecznych i zawodowych informatyki

  - Społeczne i zawodowe problemy informatyki
  - Ochrona własności intelektualnej
  - Ergonomia w informatyce

  PRZEDMIOTY OGÓLNE
  - Język obcy

  GRUPA TREŚCI HUMANISTYCZNYCH

  - Mikroekonomia
  - Socjologia
  - Filozofia
  - Podstawy zarządzania

  POZOSTAŁE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

  - Komputerowe systemy biurowe
  - Sygnały cyfrowe
  - Administracja systemu UNIX
  - Metody numeryczne
  - Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
  - Bezpieczeństwo danych
  - Wybrane zagadnienia sieci teleinformatycznych
  - AutoCAD
  - Systemy informatyczne w zarządzaniu
  - Seminarium dyplomowe
  - Praca dyplomowa

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |