Home > Studia I Stopnia > Żywienie > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Dietetyka - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Dietetyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dietetyka - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Dietetyka jest nowym, bardzo atrakcyjnym kierunkiem kształcenia, który pozwala absolwentom zdobyć wysokie kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) w zakresie racjonalnego żywienia człowieka zdrowego, obciążonego wysiłkiem fizycznym i chorego. Studia trwają trzy i pół roku i kończą się egzaminem praktycznym oraz obrona pracy licencjackiej. Absolwenci kierunku uzyskają tytuł licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na studiach Uzupełniających Magisterskich. Przedmioty kierunkowe sprowadzają się do kształcenia z zakresu żywienia człowieka dodatkowo uwzględniając dietetykę pediatryczną, wieku dojrzałego. W ramach przedmiotów kierunkowych proponuje się przedstawić zasady żywienia w sporcie, turystyce i gastronomii. Dietetyka jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Poprawia się świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie i urodę. Istnieje potrzeba konsultacji u dietetyka nie tylko w profilaktyce chorób dietozależnych, lecz także dla zachowania zdrowia, urody i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej przez całe życie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) * aktualna książeczka zdrowia sanitarno-epidemiologiczna(książeczka sanepidu) * kseropia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko osób zdających nową maturę) 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (licencjackie) stacjonarne, niestacjonarne: Dietetyka

  Koncepcja Kształcenia:

  Celem kształcenia na kierunku dietetyka jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze dietetyków - specjalistów w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowania potraw.

  Przyszły absolwent kierunku dietetyki, łącząc teorię z praktyką zawodową będzie posiadać wiedzę w dziedzinie:
  planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia , rozpoznania niedożywienia i zapobiegania chorobom, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków przechowywania produktów żywnościowych zgodnie z zasadami systemu – (HACCP), oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej, wpływu żywienia na stan zdrowia społeczeństwa,uwarunkowań i zagrożeń epidemiologicznych i skażenia środowiska.

  Wprowadzenie takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie, prawo i ekonomika, psychologia, ochrona własności intelektualnej ułatwia otworzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dietetycznych (gabinety, zakłady gastronomiczne).

  Wybrane przedmioty z programu studiów:
  • Alergeny żywności
  • Analiza i ocena jakości żywności
  • Anatomia
  • Genetyka
  • Nauka o żywności prozdrowotnej
  • Odnowa biologiczna
  • Organizacja i zarządzanie
  • Podstawy dietetyki ogólnej
  • Psychologia
  • Technologia żywności i potraw
  • Zasady i organizacja zbiorowego żywienia
  • Żywienie człowieka
  • Żywienie człowieka a przewlekłe choroby niezakaźne
  • Żywienie w turystyce
  • Żywienie w sporcie
  • Język angielski
  • II język obcy

  Studia na kierunku Dietetyka w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie przygotowują przyszłego absolwenta do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • zakładach żywienia zbiorowego – jadłodajniach, restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych i przyinternatowych itp,
  • własnych gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności, własnych zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
  • organizacjach konsumenckich,
  • placówkach sportowych, turystycznych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji), w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

  Absolwenci kierunku mogą również kontynuować naukę na Studiach Uzupełniających magisterskich.

Inne informacje związane z Żywienie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |