Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016 - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016.

  Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów obowiązujące od 2016 roku. Omówimy je w części dotyczącej prawnych aspektów windykacji.

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które zajmują się windykacją należności, w szczególności:
  • negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami,
  • telefoniczną windykacją należności,
  • prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych,
  • współpracą z działami prawnymi lub kancelariami,
  • współpracą z organami ścigania.
  W trakcie I dnia zajęć nacisk zostanie położony na przedstawienie prawnych aspektów windykacji, natomiast w II części drugiego dnia szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach i praktycznych symulacjach.

  Na szkoleniu przedstawimy:
  • najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji,
  • elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem,
  • zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika,
  • pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji,
  • najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji,
  • praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą,
  • regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności,
  • sposoby skutecznego zabezpieczenia należności,
  • podatkowe aspekty windykacji.
  • instytucje oraz możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji.
  Program szkolenia:

  Dzień I.

  1. 5 zasad skutecznej windykacji, którymi powinien kierować się  windykator.

  2. Kto odpowiada za długi i w jakim zakresie? Od kogo możemy żądać zapłaty jeśli dłużnik jest niewypłacalny?
  • Wspólnicy
  • Spadkobiercy (z omówieniem zmian obowiązujących od 18 października 2015 r.)
  • Małżonkowie
  • Członkowie zarządu
  3. Niezbędne i praktyczne zagadnienia z prawa cywilnego w codziennej pracy windykatora, które trzeba poznać:
  • zobowiązania umowne,
  • wykonanie umów i skutki ich niewykonania,
  • odsetki ustawowe i maksymalne po 1.01.2016,
  • ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych po 1.01.2016,
  • kiedy następuje przedawnienie roszczeń, czy można jeszcze windykować, kiedy roszczenie jest przedawnione?
  • jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o uznaniu długu,
  • potrącenie zobowiązań wzajemnych.
  4. Jak skutecznie zabezpieczać należności, aby zminimalizowanie ryzyko windykacyjne w przedsiębiorstwie:
  • zagadnienia wstępne - zabezpieczenia osobowe i rzeczowe,
  • weksel in blanco i poręczenie wekslowe,
  • poręczenie cywilne,
  • zastaw i zastaw rejestrowy,
  • hipoteka.
  5. Jak skutecznie korzystać z niestandardowych sposobów odzyskiwania długów lub zabezpieczenia pozycji wierzyciela?
  • sprzedaż wierzytelności i (cesja długu, zasady i ryzyko),
  • skarga pauliańska,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym,
  • przekazywanie danych Biurom Informacji Gospodarczej na podstawie nowej ustawy.
  6. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne wykorzystywane w windykacji należności:
  • jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
  • dokumentacja,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze.
  Dzień II.

  1. Upadłość likwidacyjna i upadłość z możliwością zawarcia układu, zagrożenia i pułapki:
  • skutki upadłości,
  • upadłość a egzekucja i postępowania sądowe,
  • zabezpieczenia rzeczowe a upadłość,
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • najistotniejsze zmiany po 1 stycznia 2016 r.
  2. Prawo karne a windykacja:
  • jak prawidłowo zakwalifikować przestępstwo popełnione na szkodę wierzyciela?
  • jak efektywnie skierować postępowania karne przeciwko dłużnikowi?
  • w jaki sposób złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?
  • jak postępować, aby nie naruszyć prawa?
  3. Jak zoptymalizować działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego:
  • wierzytelności nieściągalne jako koszt podatkowy,
  • problematyka kosztów uzyskania przychodu - nowy bat na dłużnika,
  • nowe ujęcie ulgi na złe długi.
  4. Elementy psychologii windykacji:
  • jak rozgrywać reakcje obronne dłużników?
  • skąd się biorą wymówki dłużników? Jak je weryfikować?
  • skąd płynie siła negocjacyjna?
  • co da nam efektywne komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych?
  5. Negocjacje:
  • jakie można stosować techniki negocjacji,
  • jak wystrzegać się brudnych chwytów negocjacyjnych,
  • jak planować rozmowy i ich poszczególne etapy,
  • jak wykorzystać język i intonację,
  • jak wykorzystać moc argumentów?
  • jak znaleźć złoty środek między groźbą a ostrzeżeniem?
  6. Warsztaty windykacyjne:
  • rozmowa z trudnym dłużnikiem,
  • niwelowanie wymówek dłużników,
  • gry negocjacyjne.
  7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce
  : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Miejsce: Wrocław, Centrum Konferencyjne.

  TYP: Szkolenie dwudniowe.

Inne informacje związane z prawo biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |