Przeciwdziałanie Zagrożeniom Terrorystycznym - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Przeciwdziałanie Zagrożeniom Terrorystycznym - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Zakres wiedzy i umiejętności absolwenta:
  a) wiedza:
  - terroryzm we współczesnym świecie;
  - podstawy prawne przeciwdziałania terroryzmowi;
  - infrastruktura krytyczna;
  b) umiejętności:
  - przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa informacyjnego;
  - przeciwdziałanie aktom terrorystycznym w państwie.

  W kształtowaniu cech osobowo-zawodowych uczestników studiów podyplomowych preferowane będą postawy twórcze, innowacyjne i odpowiedzialne. W toku studiów przewidziane są ćwiczenia rozwijające umiejętności analityczne w prowadzonych ocenach, z zamiarem utylitarnego ich wykorzystania w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Studia podyplomowe prowadzone są przez Katedrę Działań Połączonych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w formie studiów niestacjonarnych. Przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej (państwowej i samorządowej), szczególnie zaś dla pracowników wojska, policji, straży granicznej oraz straży miejskiej, zajmujących się problemami bezpieczeństwa. Studia są ofertą edukacyjną dla osób pragnących doskonalić swoje kwalifikacje z zamiarem rozwoju zawodowego w instytucjach krajowych, europejskich i sojuszniczych zapewniających bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Istotą studiów jest stworzenie świadomości w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów i zmieszczenie się w limicie miejsc uchwalonym przez Senat Uczelni. Decyduje kolejność zgłoszeń – data złożenia dokumentów oraz wypełnienie zobowiązań finansowych wobec Uczelni. Wykładowcami na studiach są nauczyciele Akademii Obrony Narodowej oraz innych wyższych uczelni, a także pracownicy instytucji państwowych, zajmujący się profesjonalnie przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym.

  Program Niestacjonarnych Podyplomowych Studiów Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym obejmuje 198 godzin i jest realizowany w dwóch semestrach. W każdym semestrze odbywa się pięć dwudniowych sesji (zjazdów) kształcących. Zajęcia odbywają się według ustalonego programu i rozkładów zajęć, w soboty – 10 godzin lekcyjnych, od 08.30 do 17.10, w niedzielę – 8 godzin lekcyjnych, od 08.30 do 15.30. Sesja jedenasta, przeznaczona jest na egzamin końcowy, którym kończą się studia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez uczestnika studiów zaliczeń wszystkich przedmiotów określonych w programie nauczania.

  Absolwenci studiów, po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Studia są płatne.
  Ramowy program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
  - terroryzm we współczesnym świecie;
  - podstawy prawne przeciwdziałania terroryzmowi;
  - infrastruktura krytyczna;
  - przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa informacyjnego;
  - przeciwdziałanie aktom terrorystycznym w państwie i środowisku międzynarodowym.

  Podstawą ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen: z przedmiotów ocenianych i zaliczanych oraz z egzaminu końcowego.

  Celem kształcenia na Niestacjonarnych Podyplomowych Studiach Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym jest pogłębienie wiedzy z zakresu:
  - uwarunkowań: społecznych, etnicznych, kulturowych i ekonomicznych powstania i ewolucji terroryzmu jako zagrożenia bezpieczeństwa globalnego, regionalnego, narodowego i personalnego;
  - światowych i europejskich uwarunkowań prawnych zwalczania terroryzmu. Poszerzenia wiedzy z zakresu prawnych uwarunkowań narodowych w zakresie walki i przeciwdziałania terroryzmowi;
  - analizy wybranych elementów infrastruktury krytyczne bezpieczeństwa światowego i regionalnego. Poszerzenia wiedzy o infrastrukturze krytycznej państwa w aspekcie ochrony jej słabych ogniw;
  - konieczności przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni i ich wpływu na bezpieczeństwo państwa i jego instytucji;
  - założeń i wymagań w zakresie przeciwdziałania aktom terrorystycznym w państwie przez jego organy prawne i osoby fizyczne.

  W wyniku realizowanego programu kształcenia powinna być zbudowana wśród uczestników kształcenia świadomość w zakresie systemowego przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |