Prawo Akcyzowe - Przepisy Ustawy i Ich Praktyczne Zastosowanie - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawo Akcyzowe - Przepisy Ustawy i Ich Praktyczne Zastosowanie - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się problematyką podatku akcyzowego i w związku z licznymi zmianami w przepisach akcyzowych są zainteresowane aktualizacją posiadanej wiedzy.

  Na szkoleniu omówimy:
  • obowiązujące od września 2010 znowelizowane przepisy ustawy Prawo akcyzowe,
  • zmiany obowiązujące od 1.01.2011 i zmiany, które wejdą w życie od 11.05.2011:
   • nowe stawki podatku akcyzowego,
   • zmiana wykazu gwarantów akcyzowych,
   • zmiana przepisów dotyczących warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji prowadzonych w składach podatkowych.
  Ze względu na szeroki zakres zmian - dotyczą one większości przedsiębiorców dokonujących transakcji na wyrobach akcyzowych.
  Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień akcyzowych w oparciu o znowelizowane przepisy, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, omówienie praktycznego zastosowania regulacji prawnych, odpowiedzi na pytania uczestników.

  Zajęcia prowadzone są w interaktywnej formie, w kameralnej grupie, zasadą jest możliwość zadawania pytań przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca omawia i analizuje przykłady i sytuacje problemowe z praktyki zawodowej uczestników a także przedstawia możliwości rozwiązań do zastosowania w praktyce.

  Program:
  1. Ogólne zasady stosowania podatku akcyzowego w myśl dyrektyw UE (horyzontalnej i strukturalnych).

  2. Podatek akcyzowy w innych państwach członkowskich.

  3. Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi:
   • regulacje dotyczące wyrobów zharmonizowanych,
   • regulacje dotyczące wyrobów niezharmonizowanych,
   • system składów podatkowych (otwarcie i prowadzenie składu podatkowego).

  4. Instytucje prawne na gruncie przepisów akcyzowych:
   • system zawieszenia akcyzy,
   • zarejestrowany handlowiec,
   • niezarejestrowany handlowiec,
   • przedstawiciel podatkowy.

  5. Sposób obliczania podatku akcyzowego:
   • podstawa opodatkowania,
   • stawki akcyzowe.

  6. Zwolnienia akcyzowe (obligatoryjne i fakultatywne).

  7. Zabezpieczenia akcyzowe - formy i rodzaje zabezpieczeń. Sytuacje, kiedy podmiot może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.

  8. Stosowanie dokumentów ADT i UDT w obrocie towarami akcyzowymi zharmonizowanymi. Wypełnianie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Obieg kart. Zasady sporządzania duplikatów kart ADT.

  9. Kontrola podatkowa, w tym wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego.

  10. Stosowanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym.

  11. Implementacja unijnych Dyrektyw akcyzowych.

  12. Zmiany w przepisach akcyzowych podyktowane potrzebą praktyki stosowania przepisów.

  13. Zmieniane definicje i wprowadzenie nowych pojęć  (zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, e-AD, raport odbioru, raport wywozu, podmiot wysyłający i podmiot odbierający).

  14. Unormowanie stosowania Wiążących Informacji Taryfowych w sprawach z zakresu podatku akcyzowego.

  15. Zmiany w zakresie przedmiotu opodatkowania.

  16. Zmiany w zakresie składanych deklaracji akcyzowych i płatności podatku akcyzowego.

  17. Nowe zwolnienia z podatku akcyzowego i zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach w zakresie stosowania zwolnień z podatku akcyzowego (oleje opałowe, wyroby energetyczne, całkowite zniszczenie, całkowicie skażony alkohol etylowy).

  18. Zmiany w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia podatku akcyzowego. Przemieszczenie z zastosowaniem Systemu. Procedura awaryjna.

  19. Rozszerzenie regulacji dotyczącej działalności podmiotów w zakresie produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym.

  20. Zmiany w zakresie stosowania zabezpieczeń akcyzowych. Ograniczenie kręgu osób, które mogą złożyć zabezpieczenia akcyzowe. Zmiany w zakresie zwolnień od obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.

  21. Normy dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia dla alkoholu etylowego częściowo skażonego.

  22. Zmiany w zakresie barwienia olejów napędowych lub opałowych.

  23. Zmiany w zakresie znaków akcyzy (wstępne zapotrzebowanie, koszty nieodebranych znaków akcyzy).

  24. Zmiany przepisów akcyzowych w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.

  25. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje.

Inne informacje związane z Prawo Biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |