Polemologia - Nauka o Wojnie i Pokoju - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Polemologia - Nauka o Wojnie i Pokoju - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia przewidziane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne), absolwentów uczelni wojskowych i cywilnych.
  Studia prowadzone będą od października do czerwca w wymiarze 180 godzin dydaktycznych realizowanych podczas 11 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Ostatni zjazd przewidziany jest na zaliczenia i egzaminy poprawkowe oraz rozliczenie się z uczelnią.

  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów i zmieszczenie się w limicie miejsc uchwalonym przez Senat uczelni.

  Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom studiów specjalistycznej wiedzy z zakresu polemologii – nauki o poznaniu istoty wojny i jej wpływu na poznanie pokoju.

  Zakres wiedzy i umiejętności absolwenta:

  - podstawy teoretyczne polemologii;
  - polemologiczne podejście w ocenach historii wojen i konfliktów zbrojnych;
  - zagadnienia etyki wojny i pokoju;
  - socjologiczne aspekty wojny i pokoju;
  - działania połączone w zjawisku wojny i pokoju;
  - wykorzystanie wiedzy polemologicznej w zarządzaniu;
  - metodologia badań problemów wojny i pokoju.

  W kształtowaniu cech osobowo-zawodowych uczestników studiów podyplomowych preferowane będą postawy twórcze, innowacyjne i odpowiedzialne. W toku studiów przewidziane są ćwiczenia rozwijające umiejętności analityczne w prowadzonych ocenach, z zamiarem utylitarnego ich wykorzystania w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w wymiarze narodowym i sojuszniczym.

  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Studia polemologiczne stanowią podstawę przygotowania kandydatów na studia doktoranckie z zakresu sztuki wojennej.

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |