Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Dzienne > Dąbrowa Górnicza > Pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej - Dąbrowa Górnicza - Śląskie

Pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej - Dzienne - Dąbrowa Górnicza - Śląskie

  • Szczegółowe informacje
    Specjalność Pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej przygotowuje pedagoga do działań w zakresie pomocy i wsparcia socjalnego oraz działań pomocowych w zróżnicowanych sytuacjach i potrzebach społecznych. W jej ramach student poznaje tradycje pracy socjalnej oraz współczesne koncepcje i teorie, związane z pomocą społeczną. Nabywa też wiedzę w zakresie działania instytucji i form pracy socjalnej.

    Studia na tej specjalności pozwalają nabyć wiedzę i kompetencje pedagogiczne w zakresie pomocy i opieki socjalnej a także umiejętności praktyczne w zakresie strategii wsparcia socjalnego, prawodawstwa społecznego, poradnictwa, zajęć animacyjnych, korekcyjnych itp.

    Absolwenci będą legitymować się interdyscyplinarnym przygotowaniem teoretycznym oraz umiejętnościami praktycznymi i samodzielnością w podejmowaniu działań diagnostycznych, interwencyjnych i aktywizujących w stosunku do osób potrzebujących opieki i pomocy społecznej. Otrzymają kwalifikacje do pracy w służbach społecznych różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji pozarządowych, powołanych do rozwiązywania problemów w zakresie: ubóstwa, sieroctwa społecznego, bezdomności, bezrobocia, patologii społecznych itp.

    Absolwent specjalności może być zatrudniony w domach pomocy społecznej, instytucjach pomocy potrzebującym i uzależnionym, ośrodkach pomocy niepełnosprawnym, domach dziecka, poradniach, internatach, ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach prowadzących działalność socjalną, opiekuńczą i wychowawczą.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |