Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie (Oligofrenopedagogika) - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie (Oligofrenopedagogika) - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci studium zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, jak również ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych.
  Założenia koncepcyjne studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego, które są związane z ogólnymi koncepcjami człowieka niepełnosprawnego oraz modelami kształcenia pedagogów specjalnych. Istotne jest tu zrozumienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w kręgu idei humanistycznych, a w przygotowaniu pedagogów specjalnych uwzględnienie umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia adekwatnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.
 • Szczegółowe informacje
  Studia podyplomowe „Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie – Oligofrenopedagogika” są studiami kwalifikacyjnymi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 2007, poz. 2110).

  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnych typach placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. nr 50. poz. 400). Zgodnie z ww. rozporządzeniem studia podyplomowe „Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie – Oligofrenopedagogika” dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (dotyczy to wyłącznie osób posiadających przygotowanie pedagogiczne) w: placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy; placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w tym: placówkach realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, placówkach organizujących zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

  Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych
  o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

Inne informacje związane z szkolnictwo specjalne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |