Obrót Międzynarodowy - Przepisy Celne i Podatkowe Oraz Ich Praktyczne Zastosowanie - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Obrót Międzynarodowy - Przepisy Celne i Podatkowe Oraz Ich Praktyczne Zastosowanie - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo probelmatyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych.
  Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, co umożliwi uczestnikom szkolenia przygotowanie się do zmian.

  Kameralna grupa szkoleniowa sprzyja swobodnej wymianie poglądów, pozwala na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości a także przedstawianie przez słuchaczy przykładów i problemów z własnej praktyki, do przeanalizowania w trakcie zajęć.

  W ramach programu szkolenia zostaną omówione m.in. następujące nowości:
  • system ICS – nowy obowiązek dla importerów – przywozowa deklaracje skrócona przed dokonaniem zgłoszenia,
  • obligatoryjne stosowanie od 1 stycznia 2011r. PDS i WDS – podmioty zobowiązane i właściwość miejscowa organu celnego,
  • nowa Wspólna Taryfa Celna na 2011 r. - zmiany kodów CN i zmiany stawek celnych,
  • nowelizacja autonomicznych kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów rolnych i przemysłowych,
  • zmiana Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/96 zawieszającego czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne,
  • zmiana instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych,
  • nowe międzynarodowe warunki handlowe INCOTERMS 2010,
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1261/2010 nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii,
  • wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. zreformowanych reguł pochodzenia GSP,
  • zmiany w zakresie sprawozdawczości INTRASTAT,
  • zmiana wysokości opłaty paliwowej na 2011 r.
  • zmiany ustawy o podatku VAT obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r.
  Program:
  Dzień I, godz. 10.30-17.00:

  Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa celnego oraz zasad obrotu towarowego w ramach Wspólnoty
  1. Procedury i przeznaczenia celne - zastosowanie:
   • warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych,
   • procedury zawieszające i ich zakończenie,
   • korzystanie z procedury uproszczonej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej w miejscu,
   • wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
   • pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia,
   • stosowanie odroczenia zapłaty należności celnych, uzyskanie pozwolenia.

  2. Stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych:
   • katalog zwolnień celnych,
   • warunki stosowania zwolnień celnych,
   • dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych.

  3. Ustalanie pochodzenia towaru, dokumentowanie pochodzenia towarów i zasady stosowania stawek celnych: 
   • uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym   Wspólnoty,
   • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru,
   • preferencyjne stawki celne.

  4. Korzystanie ze wspólnotowej taryfy celnej w formie elektronicznej - TARIC.
  5. Pozataryfowe ograniczenia w obrocie między wspólnotą a państwami trzecimi.
  6. INTRASTAT - obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego.: 
   • wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji,
   • zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych,
   • stosowanie korekty deklaracji,
   • odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastatu,
   • najczęściej występujące błędy w deklaracjach.

  7. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami:
   • zasady dokonywania obrotu,
   • dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT,
   • transakcje trójstronne,
   • poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4.
   • zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej,
   • podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.

  8. Proponowane zmiany w zakresie prawa celnego.
  9. Pytania, problemy, konsultacje.
  Dzień II, godz. 9.00-16.00:

  Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym
  1. Podstawowe definicje.
  2. Zakres przedmiotowy ustawy.
  3. Podatnik VAT:
   • kto jest podatnikiem VAT,
   • Rejestracja VAT - UE - kiedy należy się zarejestrować,
   • euronip i baza VIES.

  4. Dostawa towarów - zagadnienia ogólne.
  5. Składy konsygnacyjne.
  6. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.
  7. Eksport a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
   • pojęcie eksportu,
   • pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

  8. Wewnątrzwspónotowa dostawa towarów:
   • miejsce świadczenia,
   • obowiązek podatkowy,
   • podstawa opodatkowania,
   • kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
   • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.

  9. Dokumentowanie faktu zrealizowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.
  10. Eksport towarów:
   • obowiązek podatkowy,
   • podstawa opodatkowania,
   • zasady stosowania stawki 0%,
   • dokumentowanie eksportu,
   • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.

  11. Sprzedaż wysyłkowa:
   • sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej,
   • sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej.

  12. Import a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  13. Transakcje trójstronne. Zasady ich dokonywania.
  14. Transport towarów w obrocie międzynarodowym:
   • transport na terenie Unii Europejskiej,
   • transport poza i z obszaru wspólnoty.

  15. Projektowane zmiany w VAT.
  16. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje.

Inne informacje związane z prawo biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |