Nowe prawo restrukturyzacyjne. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Nowe prawo restrukturyzacyjne. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Nowe prawo restrukturyzacyjne. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym po zmianach od 01.01.2016.

  wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie możliwości restrukturyzacji przedsiębiorców w drodze układu z wierzycielami.

  Od tego dnia obowiązują przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która przewiduje cztery nowe rodzaje tzw. postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadza istotne zmiany Prawa upadłościowego, w tym w zakresie uprawnień wierzycieli, zgłaszania wierzytelności i ich zaspakajania w postępowaniu upadłościowym.

  Poznanie nowych przepisów umożliwi przygotowanie się do ich właściwego stosowania oraz pozwoli zrozumieć nowe pojęcia i instytucje prawne wprowadzone na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

  Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela, a w szczególności omówienie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności.

  Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na:
  - przygotowanie się do stosowania znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego oraz nowego prawa restrukturyzacyjnego.
  - poznanie reguł i zasad rządzących postępowaniem upadłościowym i naprawczym po zmianach od 1.01.2016
  - zapoznanie się z założeniami nowych przepisów, w tym z całkiem nowymi pojęciami i instytucjami prawnymi, jakie będą obowiązywać od 01.01.2016.
  - wykorzystanie nowych przepisów w celu dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności,

  Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

  Metody szkoleniowe:

  wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, prezentacja treści przepisów i przykładowych pism procesowych sporządzanych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym z omówieniem ich wymagań formalnych.

  Korzyści z udziału w szkoleniu:

  Uczestnicy:
  • uzyskają wiedzę na temat zasad sporządzania pism procesowych i ich niezbędnej treści,
  • dowiedzą się, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
  • poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
  • poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
  • uzyskają niezbędną wiedzę o zmianach w prawie upadłościowym oraz o nowym prawie restrukturyzacyjnym.
  Program szkolenia:

  I. Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia ogólne.

  1. Założenia i cele wprowadzenia nowych postępowań restrukturyzacyjnych.
  2. Przesłanki otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Nowa definicja niewypłacalności.
  3. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnice i podobieństwa.
  4. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.
  5. Organy postepowań restrukturyzacyjnych.
  6. Uczestnicy postępowań. Dłużnik i wierzyciele.
  7. Nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca układu.
  8. Rada wierzycieli. Kompetencje rady wierzycieli.
  9. Spis wierzytelności:
  - a. pojęcie i funkcje spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  - b. sporządzanie spisu wierzytelności, forma spisu,
  - c. dopuszczalność zaskarżania spisu wierzytelności; sprzeciw,
  - d. skutki zatwierdzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  - e. spis wierzytelności spornych,
  - f. wstępny spis wierzytelności.

  II. Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ogólne zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego.

  1. Wierzytelności objęte układem i wierzytelności, których układ nie obejmuje.
  2. Propozycje układowe.
  3. Zgromadzenie wierzycieli.
  4. Głosowanie nad układem.
  5. Przyjęcie i zatwierdzenie układu.
  6. Skutki układu.
  7. Zmiana układu.
  8. Uchylenie i wygaśnięcie układu.
  9. Układ częściowy.

  III. Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych. Zakończenie i umorzenie postepowania. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

  1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu.
  2. Przyspieszone postępowanie układowe.
  3. Postępowanie układowe.
  4. Postępowanie sanacyjne.

  IV. Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

  V. Nowe prawo upadłościowe. Skutki nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Omówienie najważniejszych zmian i ich wpływu na sytuację upadłego oraz wierzycieli.

  1. Nowa definicja niewypłacalności.
  2. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Skutki zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Odpowiedzialność dłużnika i osób reprezentujących dłużnika.
  3. Przygotowana likwidacja.
  4. Skutki ogłoszenia upadłości. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego.
  5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
  6. Zgłaszanie wierzytelności i lista wierzytelności:
  - a. terminy zgłaszania wierzytelności, forma i treść zgłoszenia,
  - b. zaskarżanie listy wierzytelności.
  7. Podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo:
  - a. koszty postępowania upadłościowego i zobowiązania masy upadłości,
  - b. kategorie zaspokojenia – zmiany,
  - c. oddzielny plan podziału.

  VI. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |