Logistyka - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Logistyka - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Realizacja programu ukierunkowana jest na przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu logistyka, specjalisty w dziedzinie operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, specjalisty w dziedzinie logistyki w momentach kryzysu oraz specjalisty ds. transportu.

    W ramach programu studiów oraz wybranej specjalizacji studenci zdobywają rzetelną wiedzę na poziomie szkoły wyższej odzwierciedlającą istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Ponadto poznają istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Zdobywają umiejętności organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie) realizowane są w trzech specjalnościach: Logistyka Systemów Gospodarczych, Logistyka w Sytuacjach Kryzysowych, Transport, w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. O przyjęcie na studia, w trybie postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez Senat AON, mogą ubiegać się osoby legitymujące się maturą.
    Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (uczelnia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych), lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. Kierunek Logistyka jest realizowany w AON na studiach I i II stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |