Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Szczegółowe informacje
  Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty.


  Szczegółowe informacje o kursie.

  Program szkolenia:
  • Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki.
  • Dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki.
  • W jakich przypadkach zgłaszany produkty chemiczne do Inspektora do spraw Substancji.
  • Kiedy należy dokonać aktualizacji karty.
  • Okresy przejściowe dla kart charakterystyki.
  • Karta charakterystyki, a etykieta produktu chemicznego.
  • Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2015/830/UE.
  • Omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki.
  • Ocena kart dostarczonych przez uczestników szkolenia.
  • Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.
  Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

  Uczestnicy:

  Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin -  do producentów i dystrybutorów (importerów)  m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

  Cel:

  Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |