DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Szczegółowe informacje
  DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP.  Szczegółowe informacje o kursie.

  Program szkolenia:

  1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów.

  2. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw – rola i funkcje dalszego użytkownika.

  3. Dalszy użytkownik, a rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH.

  4. Dalszy użytkownik, a komunikacja w łańcuchu dostaw:
  • karty charakterystyki,
  • scenariusze narażenia,
  • informowanie o wyrobach,
  • przekazywanie informacji w górę łańcucha dostawy,
  5. System deskryptorów jako narzędzie komunikacji pomiędzy dalszym użytkownikiem a rejestrującym.

  6. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego przygotowywany przez dalszego użytkownika.

  7. Dalszy użytkownik, a klasyfikacja substancji i mieszanin oraz notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP.

  8. Dalszy użytkownik, a zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.

  9. Zakazy i ograniczenia.

  10. Znaczenie wyrobów w REACH dla dalszego użytkownika:
  • definicja pojęcia wyrób,
  • problemy z klasyfikacją,
  • obowiązki producentów wyrobów zgodnie z REACH,
  • substancje z listy SVHC,
  11. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP przez dalszego użytkownika.

  12. Dyskusja.

  Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

  Uczestnicy:

  Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

  Cel:

  Na szkoleniu zostaną omawiane podstawowe obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |