Kurs Malarz - Tapeciarz

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Profesja

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Malarz - Tapeciarz - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Kurs Malarz - tapeciarz
  Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

  Informacje ogólne:
  Liczba godzin: 100
  Czas zajęć: w dni robocze - 2,3 razy w tygodniu

  PROGRAM KURSU:
  1. Wprowadzenie do zawodu malarz-tapeciarz
  • Podstawowe prace malarskie.
  • Podstawowe prace tapeciarskie.
  • Pomocnicze prace malarskie.
  • Pomocnicze prace tapeciarskie.
  • Składniki materiałów malarskich.
  • Gotowe wyroby malarskie.
  • Materiały do przygotowania podłoża.
  • Podstawy obliczania ilości materiałów.
  • Ręczne narzędzia i sprzęt - pędzle, wałki oraz sprzęt pomocniczy.
  •  Rusztowania i drabiny do robót malarskich.
  • Aparaty do malowania natryskowego.
  • Urządzenia mechaniczne do przygotowania podłoża.
  • Komunikacja na stanowisku pracy i placu budowy.
  • Zasady obmiaru i przedmiaru robót.
  • Przepisy bhp i ochrony ppoż.
  2. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa
  • Rodzaje budowli i budynków.
  • Elementy składowe budynku i ich funkcje.
  • Obciążenia działające na budynek.
  • Metody wykonawstwa w budownictwie.
  • Grunty budowlane.
  • Roboty ziemne.
  • Fundamenty.
  • Ściany.
  • Schody.
  • Stropy.
  • Dachy i stropodachy.
  • Roboty wykończeniowe.
  • Instalacje w budynku.

  3. Przygotowanie farb i materiałów pomocniczych
  • Składniki farby malarskiej.
  • Rodzaje farb.
  • Farby przygotowywane fabrycznie.
  • Pigmenty- właściwości, pochodzenie, zastosowanie.
  • Materiały pomocnicze- właściwości i zastosowanie.
  • Przepisy bhp i ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dotyczące wykonywania robót malarskich.
  4. Elementy rysunku technicznego – posługiwanie się dokumentacją techniczną
  • Rodzaje i znaczenie rysunków technicznych.
  • Materiały i przyrządy kreślarskie.
  • Opisywanie i wymiarowanie.
  • Elementy składowe projektu.
  • Skale i podziałki rysunkowe.
  • Rodzaje i grubości linii rysunkowych.
  • Pismo techniczne.
  • Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych.
  • Rysunki robocze.
  • Podstawowe zasady wykonywania rzutów i pionowych przekrojów budynku.
  • Podstawowe zasady przedmiarowania.
  • Zasady wykonywania pomiarów i szkiców inwentaryzacyjnych.
  • Powielanie rysunków.
  • Polskie Normy Budowlane.
  5. Malowanie techniką wapienną i cementową
  • Spoiwa wapienne.
  • Spoiwa cementowe.
  • Domieszki uszlachetniające.
  • Zasady dozowania i mieszania składników farb.
  • Rodzaje podłoży budowlanych – zasady ich przygotowania.
  • Badanie i ocena stanu technicznego podłoży.
  • Gruntowanie podłoża pod malowanie wapienne.
  • Techniki malowania farbą wapienną i cementową.
  • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
  • Przepisy bhp i ochrony środowiska dotyczące malowania wapiennego i cementowego.

Inne informacje związane z konstrukcje

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |