Home > Kursy i Szkolenia > Pielęgniarstwo > Korespondencyjnie > Kurs dla pielęgniarek środowiskowych i opiekunek społecznych - Korespondencyjnie

Kurs dla pielęgniarek środowiskowych i opiekunek społecznych - Korespondencyjnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ESKK

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs dla pielęgniarek środowiskowych i opiekunek społecznych - Online

 • Cele
  Kurs umożliwia pogłębienie kompetencji pielęgniarskich o aspekty psychologiczne, dostarcza także wiedzy na temat pielęgniarstwa środowiskowego. Przygotowuje do codziennego kontaktu z chorym i jego rodziną, omawia psychologiczną specyfikę poszczególnych grup schorzeń oraz psychologiczne podstawy rozwoju i funkcjonowania człowieka. Informacje ogólne Opracowany przez praktyków kurs omawia poszczególne aspekty zawodu grafika komputerowego i dostarcza sprawdzonych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej grafiki komputerowej. W materiałach lekcyjnych szczegółowo opisano zasady wykonywania rysunków, pracy z tekstem, uzyskiwania odpowiednich kolorów oraz przedstawiono praktyczne wiadomości na temat grafiki bitowej i wektorowej.
 • Szczegółowe informacje
  Zalety Kursu

  • przystępne omówienie wszystkich aspektów związanych z pracą pielęgniarki środowiskowej i opiekunki społecznej
  • nacisk na zagadnienia etyczne
  • informacje na temat motywacji i potrzeb pacjenta
  • przedstawienie zasad poprawnej komunikacji z osobą chorą
  • efektywny system powtórek
  • opieka doświadczonego nauczyciela

  Kurs ESKK nie jest formą kształcenia podyplomowego pielęgniarek w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17.12.1998 r.
  Długość Kursu i Cena
  • długość kursu: 16 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
  • średni czas nauki: 15-30 minut dziennie
  • opłata za kurs (materiały lekcyjne i opieka nauczyciela)

  Zalety kursu

      * przystępne omówienie wszystkich aspektów związanych z pracą pielęgniarki środowiskowej i opiekunki społecznej
      * nacisk na zagadnienia etyczne
      * informacje na temat motywacji i potrzeb pacjenta
      * przedstawienie zasad poprawnej komunikacji z osobą chorą
      * efektywny system powtórek
      * opieka doświadczonego nauczyciela

  Kurs ESKK nie jest formą kształcenia podyplomowego pielęgniarek w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17.12.1998 r.
  Długość kursu i cena

      * długość kursu: 16 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
      * średni czas nauki: 15-30 minut dziennie

  Program kursu

      * Zeszyt 1

        Specyfika psychologiczna wybranych grup schorzeń
        Pacjent w wieku podeszłym
        Dziecko jako podopieczny pielęgniarki środowiskowej
        Pacjent przewlekle chory
        Pacjent z chorobą psychiczną
        Problemy dotyczące pacjenta neurologicznego
        Psychologiczne problemy ftyzjatrii – pacjent chory na gruźlicę
        Pacjent cierpiący na choroby skóry
        Pacjenci objęci interwencją chirurgiczną
        Psychologiczne problemy w ginekologii i położnictwie

      * Zeszyt 2

        Szczególne przypadki pacjenta
        Pacjent kaleki
        Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową
        Opieka nad chorym umierającym i pogrążonymi w smutku

      * Zeszyt 3

        Pomoc pielęgniarki rodzinom podopiecznych
        Rodzina i jej znaczenie społeczne
        Dzieci i młodzież w rodzinie
        Chorzy w rodzinie
        Rodzina pacjenta i jej typowe reakcje wobec chorego i osób leczonych
        Opieka pielęgniarki nad matkami samotnymi
        Alkoholizm w rodzinie
        Aids i choroby weneryczne

      * Zeszyt 4

        Podstawowe założenia działalności pielęgniarki środowiskowej
        Rozważania terminologiczne i założenia ogólne pracy pielęgniarki środowiskowej
        Mechanizmy regulujące czynności człowieka
        Mechanizmy regulacji fizjologicznej
        Mechanizmy regulacji psychicznej
        Społeczne stosunki człowieka
        Spostrzeganie świata przez człowieka
        Rodzaje działalności człowieka

      * Zeszyt 5

        Środowisko i jego poznawanie
        Rodzaje środowisk, w których żyje, rozwija się i choruje człowiek
        Metody poznawania środowiska
        Diagnoza pielęgniarki środowiskowej
        Specyfika pracy pielęgniarki środowiskowej w rejonie zapobiegawczo-leczniczym
        Środki oddziaływania pielęgniarki środowiskowej
        Działalność pielęgniarki środowiskowej w zakresie oświaty zdrowotnej
        Definicja i istota pielęgniarstwa środowiskowego

      * Zeszyt 6

        Wpływ choroby na stan psychiczny pacjenta
        Przyczyny zmiany stanu psychicznego człowieka chorego
        Zmiany stanu psychicznego jako cechy obrazu klinicznego niektórych schorzeń
        Wpływ choroby na samopoczucie chorego – dolegliwości i ograniczenia
        Jak człowiek reaguje na chorobę
        Jak człowiek radzi sobie z chorobą

      * Zeszyt 7

        Na continuum zdrowie – choroba
        Potrzeby życiowe zdrowego i chorego człowieka: potrzeby biologiczne, potrzeby psychiczne, teoria hierarchii potrzeb wg Maslowa
        Człowiek jako całość w zdrowiu i chorobie

      * Zeszyt 8

        Człowiek jako pacjent
        Pacjent w lecznictwie otwartym
        Pacjent w szpitalu
        Pacjent w domu
        Oczekiwania pacjenta wobec pielęgniarki
        Relacja pacjent – pielęgniarka

      * Zeszyt 9

        O człowieku – wybrane zagadnienia psychologii człowieka i jego rozwoju
        Periodyzacja rozwoju (dzieciństwo, młodość, dojrzałość, starość, śmierć)
        Osobowość człowieka i jej rozwój
        Potrzeby ludzkie, ich zaspokojenie i znaczenie
        Poznawanie siebie, samoocena i ocena innych
        Jednostka ludzka – każdy jest inny

      * Zeszyt 10

        Pielęgniarstwo wczoraj i dziś
        Początki pielęgniarstwa
        Pielęgniarstwo nowoczesne
        Pielęgniarstwo współczesne

      * Zeszyt 11

        Współczesna pielęgniarka – modele
        Pożądane cechy wzorowej pielęgniarki
        Etyka moralna jako element modelu pielęgniarki
        Modele roli współczesnej pielęgniarki
        Dokształcanie się pielęgniarek
        Podział pracy, kompetencje i konflikty

      * Zeszyt 12

        Niektóre aspekty prawne zawodu pielęgniarki
        Kontrola zawodu
        Pozycja prawna pielęgniarstwa
        Wykroczenia zawodowe
        Wzajemne stosunki pielęgniarka-chory w świetle prawa
        Prawa chorego
        Informacje mające być utrzymane w tajemnicy
        Wzajemne stosunki pielęgniarka-pracodawca oraz przepisy prawne

      * Zeszyt 13

        Sukces i efektywność w opiece nad chorym – o komunikacji
        Modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej
        Komunikacja niewerbalna
        Komunikowanie się normalne i zaburzone

      * Zeszyt 14

        Obciążenie pracą zawodową i stres
        Sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan psychiczny
        Stres i następstwa stresu

      * Zeszyt 15

        Jak się nie „wypalić”
        Odporność psychiczna
        Jak radzić sobie ze stresem, wypoczywać, odreagowywać skutecznie swoją pracę

      * Zeszyt 16

        Dokąd idziesz pielęgniarko
        Badania naukowe w pielęgniarstwie
        Przewidywania i prognozy na przyszłość
        Kształcenie pielęgniarek
        Moralność zawodowa pielęgniarek


Inne informacje związane z Pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |