Home > Kursy i Szkolenia > Informatyka > Zaoczne > Wrocław > Kurs Cisco - Wrocław - Dolnośląskie

Kurs Cisco - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Cisco - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Kurs realizowany w ramach Akademii Cisco przygotowuje do otrzymania prestiżowego certyfikatu CCNA. Program Cisco Networking Academy, oferuje możliwość nauki w dziedzinie projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych. Od osób przystępujących do programu Akademii nie wymaga się znajomości sieci komputerowych. Niezbędna jednak jest, podstawowa wiedza z zakresu matematyki i fizyki, oraz umiejętność obsługi komputera na poziomie użytkownika. Jedną z większych zalet Akademii jest możliwość kontynuowania kolejnego semestru poza WWSIS (nawet poza granicami kraju). Jest to możliwe, dzięki jednemu, ujednoliconemu systemowi, wprowadzonemu przez firmę Cisco.
 • Szczegółowe informacje
  Program kursu:

       Realizując kurs w systemie zaocznym (zjazdy co drugi lub trzeci weekend) całość kursu może być zrealizowana w czasie około 12 miesięcy.

      *Każdy semestr jest zakończony egzaminem, po zaliczeniu którego uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie danego semestru. System ten umożliwia kontynuację kursu w innej jednostce posiadającej status Akademii Cisco. Po ukończeniu kursu (czterech semestrów) słuchacz może przystąpić do egzaminu uprawniającego do zdobycia certyfikatu CCNA.


       Zapisy na kurs prowadzi dziekanat uczelni przy ul. Słubickiej 29-33 we Wrocławiu. Osoby chętne mogą również zgłosić swoje uczestnictwo drogą internetową wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: rekrutacja.podyplomowe@wwsis.pl


  Zakres materiału realizowanego w ramach poszczególnych semestrów:

   
  Semestr I


  Moduł 1: Wprowadzenie do sieci komputerowych

       1.1 Nawiązywanie połączenia z Internetem

       1.2 Elementy matematyki

  Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych

       2.1 Terminologia sieciowa
       2.2 Przepustowość
       2.3 Modele działania sieci komputerowych

  Moduł 3: Media transmisyjne używane w sieciach

       3.1 Media miedziane
       3.2 Media optyczne
       3.3 Media bezprzewodowe

  Moduł 4: Testowanie kabli

       4.1 Wprowadzenie do testowania kabli opartego na częstotliwości
       4.2 Sygnały i szumy

  Moduł 5: Okablowanie sieci LAN i WAN

       5.1 Okablowanie sieci LAN
       5.2 Okablowanie sieci WAN

  Moduł 6: Podstawy działania sieci Ethernet

       6.1 Podstawy działania sieci Ethernet
       6.2 Funkcjonowanie sieci Ethernet

  Moduł 7: Technologie używane w sieciach Ethernet

       7.1 Sieci Ethernet 10 Mb/s i 100 Mb/s
       7.2 Sieć Ethernet Gigabit i 10 Gigabit

  Moduł 8: Przełączanie w sieciach Ethernet

       8.1 Przełączanie w sieciach Ethernet
       8.2 Domena kolizyjna i domena rozgłoszeniowa

  Moduł 9: Zestaw protokołów TCP/IP i adresowanie IP

       9.1 Wprowadzenie do protokołów TCP/IP
       9.2 Adresy internetowe
       9.3 Uzyskiwanie adresu IP

  Moduł 10: Podstawy routingu i działanie podsieci

       10.1 Protokół routowany
       10.2 Protokoły routingu IP
       10.3 Zasady funkcjonowania podsieci

  Moduł 11: Warstwy transportowa i aplikacji TCP/IP

       11.1 Warstwa transportowa TCP/IP
       11.2 Warstwa aplikacji


  Semestr II
  Moduł 1: Sieci WAN i routery

       1.1 Sieci WAN
       1.2 Routery

  Moduł 2: Wprowadzenie do routerów

       2.1 Praca z oprogramowaniem Cisco IOS
       2.2 Uruchamianie routera

  Moduł 3: Konfigurowanie routera

       3.1 Konfigurowanie routera
       3.2 Zakończenie procesu konfigurowania

  Moduł 4: Wykrywanie innych urządzeń sieciowych

       4.1 Wykrywanie i nawiązywanie połączeń z sąsiadującymi urządzeniami
       4.2 Pobieranie informacji o urządzeniach zdalnych

  Moduł 5: Zarządzanie oprogramowaniem Cisco IOS

       5.1 Procedura rozruchu routera i jej sprawdzenie
       5.2 Zarządzanie systemem plików Cisco

  Moduł 6: Routing i protokoły routingu

       6.1 Wprowadzenie do routingu statycznego
       6.2 Przegląd informacji o routingu dynamicznym
       6.3 Przegląd protokołów routingu

  Moduł 7: Protokoły routingu z wykorzystaniem wektora odległości

       7.1 Routing z wykorzystaniem wektora odległości
       7.2 RIP
       7.3 IGRP

  Moduł 8: Komunikaty o błędach i komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP

       8.1 Przegląd komunikatów o błędach TCP/IP
       8.2 Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP

  Moduł 9: Rozwiązywanie podstawowych problemów z routerem

       9.1 Badanie tablicy routingu
       9.2 Testowanie sieci
       9.3 Przegląd zagadnień dotyczących rozwiązywania problemów z routerami

  Moduł 10: Warstwy pośrednie zestawu protokłów TCP/IP

       10.1 Funkcjonowanie protokołu TCP
       10.2 Przegląd portów warstwy transportowej

  Moduł 11: Listy kontroli dostępu (ACL)

       11.1 Podstawy działania list ACL
       11.2 Listy kontroli dostępu (ACL)


  Semestr III
  Moduł 1: Wprowadzenie do routingu bezklasowego

       1.1 Technika VLSM
       1.2 Protokół RIP wersja 2

  Moduł 2: Protokół OSPF w pojedynczym obszarze

       2.1 Protokół routingu według stanu łącza
       2.2 Stosowanie protokołu OSPF w pojedynczym obszarze
       2.3 Konfigurowanie protokołu OSPF w pojedynczym obszarze

  Moduł 3: Protokół EIGRP

       3.1 Pojęcia dotyczące protokołu EIGRP
       3.2 Konfiguracja protokołu EIGRP
       3.3 Rozwiązywanie problemów z protokołami routingu

  Moduł 4: Pojęcia związane z przełączaniem

       4.1 Wprowadzenie do sieci LAN w standardzie Ethernet/802.3
       4.2 Wprowadzenie do przełączania w sieci LAN
       4.3 Działanie przełącznika

  Moduł 5: Przełączniki

       5.1 Projektowanie sieci LAN
       5.2 Przełączniki LAN

  Moduł 6: Konfiguracja przełącznika

       6.1 Uruchamianie przełącznika
       6.2 Konfigurowanie przełącznika

  Moduł 7: Protokół drzewa opinającego

       7.1 Topologie nadmiarowe
       7.2 Protokół drzewa opinającego

  Moduł 8: Wirtualne sieci LAN

       8.1 Pojęcia związane z siecią VLAN
       8.2 Konfiguracja sieci VLAN
       8.3 Rozwiązywanie problemów z sieciami VLAN

  Moduł 9: Protokół VTP

       9.1 Tworzenie łączy trunkingowych
       9.2 VTP
       9.3 Przegląd informacji o routingu między sieciami VLAN


  Semestr IV
  Moduł 1: Skalowanie adresów IP

       1.1 Skalowanie sieci przy użyciu mechanizmów NAT i PAT
       1.2 DHCP

  Moduł 2: Technologie używane w sieciach WAN

       2.1 Przegląd technologii używanych w sieciach WAN
       2.2 Technologie używane w sieciach WAN
       2.3 Projektowanie sieci WAN

  Moduł 3: Protokół PPP

       3.1 Łącza szeregowe typu punkt - punkt
       3.2 Uwierzytelnianie w protokole PPP
       3.3 Konfigurowanie protokołu PPP

  Moduł 4: Sieć ISDN i routing DDR

       4.1 Pojęcia związane z siecią ISDN
       4.2 Konfiguracja sieci ISDN
       4.3 Konfigurowanie routingu DDR

  Moduł 5: Frame Relay

       5.1 Pojęcia związane z technologią Frame Relay
       5.2 Konfigurowanie protokołu Frame Relay

  Moduł 6: Wprowadzenie do administrowania siecią

       6.1 Stacje robocze i serwery
       6.2 Zarządzanie siecią

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |