Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Información


Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
stawia sobie za cel kształcić wysokokwalifikowanych specjalistów, zapewniając im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz głębokie umiejętności profesjonalne odpowiednie do oczekiwań rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie się nowych możliwości zatrudnienia. Cel kształcenia studentów opisywany jest dewizą Uczelni: "Consilio manuque" (roztropnością i zręcznością).

Wyższa Szkoła Promocji została utworzona aktem założycielskim Instytutu Promocji Sp. z o.o. z dnia 27 września 2000 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na utworzenie niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej z dnia 8 września 2000 roku (decyzja DNS-1-0145-549/Eko/2000). Uczelnia uzyskała osobowość prawną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej zarządzającej wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 61 z dnia 4 kwietnia 2001 roku (decyzja DSW-3-0145-87/TT/2001). Rozpoczęcie działalności dydaktycznej Uczelni miało miejsce 1 października 2001 roku.

Założycielem Wyższej Szkoły Promocji jest Instytut Promocji Sp. z o.o., jedna z największych w Polsce niepubliczna instytucja edukacyjna, specjalizująca się w prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinach komunikacji rynkowej i zarządzania zasobami ludzkimi. Instytut Promocji Sp. z o.o. był prekursorem szkolnego kształcenia zawodowego w zawodzie "technik organizacji reklamy", a utworzone przez nią Policealne Studium Reklamy w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu uzyskały w 1997 roku uprawnienia MEN do prowadzenia eksperymentalnego kształcenia w tym zawodzie. Instytut Promocji Sp. z o.o. był także założycielem działających we wszystkich miastach wojewódzkich niepublicznych szkół policealnych kształcących w specjalnościach: doradztwo personalne, public relations, komunikacja wizualna i organizacja rozrywki.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |