Studia, kursy i szkolenia - Polska - Szkoły - Polska - Szkoły - Świętokrzyskie - Szkoły - Kielce - WSETiNS- Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Spoełecznych w Kielcach - Kielce

 
WSETiNS- Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Spoełecznych w Kielcach
Kielce (Świętokrzyskie)
O WSETiNS
Uczelnia powstała na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 roku. Wpis do rejestru a tym samym osobowość prawną uzyskała 20 marca 2001 roku.

Uczelnia mieści się w Kielcach przy ul. mjr. Jana "Ponurego" Piwnika 49 w Kielcach i prowadzi  kształcenie ...
Zobacz więcejZobacz więcej
Oferta Edukacyjna
Hotelarstwo
O WSETiNS
Uczelnia powstała na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 roku. Wpis do rejestru a tym samym osobowość prawną uzyskała 20 marca 2001 roku.

Uczelnia mieści się w Kielcach przy ul. mjr. Jana "Ponurego" Piwnika 49 w Kielcach i prowadzi  kształcenie w systemie 3-letnich studiów I stopnia stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach: ekonomia oraz pedagogika.

Absolwent  uzyskuje  tytuł  zawodowy  licencjata i może kontynuować naukę na 2-letnich uzupełniających studiach II Stopnia (magisterskich) na naszej Uczelni.

MISJA

Cała działalność i aktywność uczelni jest skierowana na zaspokojenie oczekiwań studentów, społeczeństwa oraz potencjalnych pracodawców. Chcemy stworzyć takie warunki, aby każdy student mający potencjał swoich wrodzonych możliwości w procesie kształcenia organizowanym i prowadzonym przez uczelnię, nabył taki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji, który pozwoli mu osiągnąć sukces w życiu i w pracy.

Nasz absolwent będzie aktywnie uczestniczył w rozwoju demokratycznego państwa, które jest częścią europejskiej i światowej wspólnoty. Jest ona w stanie pracować efektywnie i uczyć się w ciągu całego życia, jest konkurencyjnym nie tylko na polskim rynku pracy. Stąd nasza uczelnia bierze aktywny udział i wspiera te wszystkie przedsięwzięcia i procesy, które przyczyniają się do rozwoju regionu świętokrzyskiego, poprzez współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz tymi instytucjami, które kształtują politykę regionalną w województwie. Jako wspólnota akademicka kontynuujemy i rozwijamy tradycyjne wartości, tj. poszanowanie i poszukiwanie prawdy, wolność myśli, zasady etyczne w nauczaniu i humanizm, z jednoczesnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z najważniejszych celów naszej działalności, który jest realizowany poprzez stały rozwój i doskonalenie kadry, łączność procesu kształcenia i podejmowanej aktywności badawczej, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz jednostkami gospodarczymi.

WSETiNS jest wspólnotą nauczycieli, studentów i pozostałych pracowników Uczelni.

Poczucie wspólnoty pozwala na kreowanie nadrzędnych zasad i celów przy poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich jej członków. Szczególną rolę w naszej wspólnocie odgrywają studenci, których rozwój osobowy i zawodowy nam powierzono. Stwarzanie warunków dla rozwoju środowiska studenckiego, w tym zapewnienie samorządności jego działania oraz tworzenie warunków, by studenci utożsamiali i wiązali swój rozwój zawodowy z rozwojem uczelni, jest przedmiotem naszej szczególnej troski.

Realizując misję, przy pełnym udziale całej społeczności akademickiej, współpracujemy z władzami wojewódzkimi, zarówno państwowymi jak i samorządowymi, władzami miasta oraz organizacjami społeczno-gospodarczymi regionu.  
Jan Telus Rektor WSETiNS w Kielcach

 

 
 
 
          


 


Glosarium
  • Wsetins kielce
  • Wsetins w kielcach
Potwierdź swoją szkołę
Nowe Wyszukiwanie
Szukaj