Home > Szkoły - Polska > Towarzystwo Amicus

Informacje

Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” powstało w 1998 roku. Działa jako niezależna organizacja pozarządowa, nie nastawiona na zysk, działająca na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o Organizacjach Pożytku Publicznego i Wolontariacie. Organizacja nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z organizacjami o charakterze politycznym czy religijnym. Obecnie Prezesem Stowarzyszenia jest Piotr Sobolewski.

Towarzystwo Amicus posiada rozległą sieć kontaktów z organizacjami pozarządowymi w Polsce i poza jej granicami. Jest partnerem i członkiem w licznych organizacjach zawodowych i społecznych. Jego główną działalność stanowią działania na rzecz integracji Polski z Unią Europejską, promocja integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne na rzecz znajomości norm prawnych i technicznych oraz funduszy UE, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, nauczycieli, młodzieży i i innych grup społecznych. Prowadzi też działalność w zakresie upowszechniania informacji i promocji funduszy strukturalnych oraz koordynacji i monitoringu procesu ich wdrażania. W ramach swej działalności zajmuje się również wzmacnianiem i promowaniem rozwoju zasobów ludzkich poprzez min. szkolenia, kursy, badania, analizy, programy stypendialne, transfery wiedzy. Organizuje konferencje, sympozja, debaty oraz imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym, rozrywkowym i sportowym; także w dziedzinie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, sztuki, kultury i tradycji.

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X