Idź do home > Szkoły - Polska > Autorskie Studium Projektowania Plastycznego „Abrys”

Informacje

Autorskie Studium Projektowania Plastycznego „Abrys”

Informacje ogólne

1. Nazwa, siedziba szkoły i inne informacje.
1.Szkoła nosi nazwę: Autorskie Studium Projektowania Plastycznego „Abrys”
2.Organem prowadzącym szkołę jest: Mariusz Budzyński i Andrzej Kabat - związani umową w Spółkę Cywilną „Abrys”.
3.Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 36/38.
4.Autorskie Studium Projektowania Plastycznego „Abrys” jest niepubliczną pięciosemestralną policealną szkołą artystyczną II stopnia kształcącą w specjalnościach:
a)reklama wizualna,
b)fotografia artystyczna
c)formy użytkowe – specjalizacja: aranżacja wnętrz (dekorowanie wnętrz)
d)grafika użytkowa (techniki graficzne)
e)oraz innych zgodnych z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5.W przedmiotach zawodowych – artystycznych stosuje się programy autorskie zawierające podstawę programową określoną przez Ministra właściwego ds. Kultury dla szkół plastycznych.

Cele i zadania Studium
1.Celem działania Studium jest tworzenie warunków dla pełnego i samodzielnego rozwoju jej uczestników. Studium stwarza słuchaczowi warunki dla:
a)rozwoju zdolności i umiejętności w stopniu pozwalającym na czynną działalność w wybranej dziedzinie sztuki,
b)podjęcia aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
c)przygotowania do podjęcia pracy zawodowej lub dalszych studiów.
2.Szkoła realizuje wymienione cele w formie:
a)zajęć teoretycznych (wykładów, pogadanek, seminariów, konsultacji), oraz zajęć praktycznych (ćwiczeń, warsztatów) oraz plenerów.
b)organizowanych minimum raz w roku szkolnym imprez prezentujących dorobek artystyczny uczniów (przeglądów, wystaw, itp.)
c)uczestnictwa w wystawach regionalnych i ogólnopolskich,
d)współdziałania z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej,
e)współpracy z wrocławskimi ośrodkami kultury i sztuki (teatrami, galeriami, itp.)

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |