Idź do home > Szkoły - Polska > Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych

Informacje

 Misją szkoły jest wszechstronne kształcenie w zakresie sztuki nowoczesnej oraz komunikacji wizualnej i jej technik. Podstawy warsztatu artystycznego (rysunek i malarstwo, kompozycja i projektowanie, projektowanie mody) oraz wiedza teoretyczna (historia sztuki, filmu, ubioru, teatru, komunikacja wizualna, organizacja produkcji filmowej), stają się podstawą do dalszej specjalistycznej edukacji.
    W toku nauki studenci, w zależności od kierunku, zdobywają umiejętności praktycznego tworzenia wizerunku, wykorzystania technik charakteryzatorskich, pracy w teatrze i na planie filmowym (Charakteryzacja) cyfrowej obróbki obrazu, projektowania graficznego, tworzenia i montażu obrazów filmowych, oraz kreacji reklamowej (Projektowanie Graficzne). Celem naszej pracy jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do pracy w dziedzinach filmu, teatru, reklamy, fotografii, cyfrowej obróbki obrazu. Dzięki połączeniu tradycji i nowoczesności kształcimy absolwentów przygotowanych zarówno do pracy twórczej, jak i do komercyjnego wykorzystania zdobytych w naszej szkole umiejętności.

    Aktywne Studium Plastyczne powstało w roku 1999 i działa na podstawie decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych z dn. 09.04.1999 r.

    W pierwszym roku działalności szkoła rozpoczęła kształcenie na kierunku Charakteryzacja Teatralna i Filmowa. W roku 2000 powstała pracownia grafiki i uruchomiony został nowy kierunek - Projektowanie Graficzne. Od października 2002 roku szkoła ma nowa siedzibę - mieści się obecnie w samym centrum Warszawy przy ul. Noakowskiego 14, a merytoryczny nadzór nad jakością kształcenia objęła fundacja artystyczna Aha! Homo Faber.


Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |