Home > Kursy i Szkolenia > Prawo Biznesu > Warszawa > Gwarancja bankowa w praktyce - Warszawa - Mazowieckie

Gwarancja bankowa w praktyce

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gwarancja bankowa w praktyce - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Gwarancja bankowa w praktyce


  Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych.

  Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

  Szkolenie kierujemy do pracowników firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane. W szczególności udział w zajęciach będzie przydatny dla pracowników odpowiedzialnych za kontakty handlowe oraz za przygotowanie,  sporządzanie i zawieranie umów z kontrahentami.

  Metodologia szkolenia:
  • analiza przepisów w oparciu o przykłady wraz z praktycznymi wskazówkami pozwalającymi na ich właściwą interpretację i wykorzystanie,
  • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
  • analiza sytuacji podanych przez uczestników,
  • praca z dokumentami.


  Program szkolenia :
  1. Charakterystyka przepisów dotyczących gwarancji bankowych.
  2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej:
   1. Definicja gwarancji bankowej,
   2. Charakter prawny gwarancji bankowej:
    • Umowa gwarancji bankowej,
    • Gwarancja bankowa jako zobowiązanie pieniężne,
    • Gwarancja bankowa jako zobowiązanie przyszłe,
    • Odpłatność umowy gwarancji bankowej,
    • Abstrakcyjność gwarancji bankowej,
    • Nieakcesoryjność gwarancji.
   3. Przedmiot gwarancji.
  3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej:
   1. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej,
   2. Forma zlecenia udzielenia gwarancji,
   3. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.
  4. Zawarcie i treść umowy gwarancji:
   1. Zawarcie umowy gwarancji,
   2. Forma gwarancji bankowej,
   3. Przyrzeczenie udzielenia gwarancji,
   4. Przekazanie gwarancji beneficjentowi,
   5. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego:
    • Strony umowy gwarancji,
    • Uczestnicy stosunku gwarancyjnego,
   6. Treść gwarancji bankowej:
    • Miejsce i data wystawienia gwarancji,
    • Beneficjent gwarancji,
    • Tytuł gwarancji i jej numer,
    • Preambuła gwarancji,
    • Oznaczenie stron umowy gwarancji,
    • Zakres obowiązków i uprawnień banku jako gwaranta,
    • Termin obowiązywania gwarancji,
    • Klauzula obniżenia sumy gwarancyjnej,
    • Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi,
    • Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji,
    • Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji,
    • Podpis gwaranta.
   7. Zmiany w treści gwarancji.
  5. Rodzaje gwarancji bankowych:
   1. Gwarancja dobrego wykonania umowy,
   2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi,
   3. Gwarancja zwrotu zaliczki,
   4. Gwarancja wypłaty zaliczki,
   5. Gwarancje przetargowe,
   6. Gwarancja spłaty kredytu,
   7. Gwarancja zapłaty weksla.
  6. Roszczenia z gwarancji:
   1. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta,
   2. Roszczenia beneficjenta gwarancji:
    • forma żądania zapłaty,
    • termin zgłoszenia żądania zapłaty.
   3. Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”,
   4. Przesłanki zapłaty sumy gwarancyjnej:
    • nieziszczenie się gwarantowanego rezultatu
    • przedłożenie określonych dokumentów,
    • przedłożenie orzeczenia sądu,
    • klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie”.
   5. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta,
   6. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.
  7. Wygaśnięcie gwarancji:
   1. zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie gwarancji,
   2. wypowiedzenie umowy gwarancji.
  8. Pozycja prawna gwaranta po zapłaceniu sumy gwarancyjnej.
  9. Sposoby przeniesienie praw z gwarancji.
  10. Potwierdzenie gwarancji, regwarancji i promesa.
  11. Prawne zabezpieczenie gwarancji.
  12. Przedawnienie roszczeń z gwarancji.
  13. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.
  14. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące umowy gwarancji.
  15. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, dyskusja.


  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


Inne informacje związane z Prawo Biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |