Filologia - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Filologia - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Ciechanów - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Absolwent studiów zawodowych na kierunku filologia polska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Dysponuje wiedzą ogólnohumanistyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i pracy edukacyjnej oraz wiedzą profesjonalną w zakresie historii i teorii literatury powszechnej i polskiej oraz języka polskiego (gramatyki). Zna także podstawy metodologii badań filologicznych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi zdiagnozować zaburzenia w komunikowaniu się i skierować dziecko do odpowiedniego specjalisty. Potrafi we współpracy z logopedą prowadzić zajęcia terapeutyczne. Szczególnie dobrze jest przygotowany do diagnozowania i terapii zaburzeń w zakresie czytania i pisania. Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum. Jest też dobrze przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciel logopeda.

    Absolwent posiada umiejętności z zakresu rozpoznawania i diagnozowania potrzeb edukacyjnych i projektowania własnego warsztatu metodycznego dzięki przejściu przez blok zajęć z zakresu specjalizacji nauczycielskiej. Ponadto dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej. Studia rozwinęły w nim umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Jest przygotowany do planowania własnego rozwoju naukowego oraz dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy. Jest człowiekiem kreatywnym.

    Absolwent tej specjalności będzie dysponował wiedzą nie tylko polonistyczną, historyczno-literacką i językoznawczą, ale i logopedyczną, Dzięki czemu z głębszym i pełniejszym zrozumieniem spojrzy na proces posługiwania się słowem. Dostrzeże również zaburzenia w mówieniu i będzie umiał skutecznie im zapobiegać. Lepiej zatem będzie przygotowany do nauczania języka ojczystego w szkole, ale będzie również umiał prowadzić zajęcia korekcyjne i usprawniające z dziećmi, które mają trudności w mówieniu, a co ważniejsze nie będzie popełniać błędów wynikających z braku wiedzy z tego zakresu.

Inne informacje związane z filologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |