Bezpieczeństwo Narodowe - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo Narodowe - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Niestacjonarne Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego trwają dwa semestry. O przyjęcie na te studia mogą się ubiegać osoby legitymujące się ukończeniem studiów drugiego stopnia (magisterskich).

  Proces dydaktyczny realizowany jest przez kadrę naukowo-dydaktyczna Akademii Obrony Narodowej, przede wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, a także przez uznanych specjalistów w danej dziedzinie spoza AON. Studia prowadzi się w oparciu o plan studiów (wykaz przedmiotów, wymiar czasowy, formy realizacji oraz wymogi dydaktyczne) i program nauczania (tematyka przedmiotów, liczba godzin, formy realizacji i zaliczenia zajęć oraz jednostki dydaktyczne odpowiedzialne za realizacje przedmiotu).

  Proces dydaktyczny na NPSBN ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi w tych dziedzinach, w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

  Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów podyplomowych zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru dziedziny bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania i przeciwdziałania im oraz reagowania w razie ich wystąpienia, tworzenie planów i organizowanie działań indywidualnych w zespołowych w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego.

  Po ukończeniu studiów absolwenci będą znali pojęcie, istotę i zakres bezpieczeństwa narodowego; organizację państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w tym obrony narodowej i szeroko pojętego zarządzania kryzysowego; podstawy prawne, dokumenty doktrynalne z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym obrony narodowej i zarządzania kryzysowego; dokumentację planistyczną z zakresu planowania obronnego i reagowania kryzysowego (kryzysy polityczno-militarne i niemilitarne). Absolwenci bedą także rozumieli interdyscyplinarny charakter i złożoność organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego; zasady i procedury współdziałania różnych organów i instytucji państwowych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w dziedzinie obrony narodowej i zarządzania kryzysowego; różnice i wspólne elementy funkcjonalne, organizacyjne i planistyczne obrony narodowej i zarządzania kryzysowego. Ponadto, będą umieli prowadzić analizę i dokonywać oceny zagrożeń bezpieczeństwa narodowego; opracowywać podstawową dokumentację planistyczną z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego; opracowywać raporty i przygotowywać materiały studyjne z zakresu bezpieczeństwa narodowego; korzystać z licznych i często niespójnych źródeł prawa oraz stosować ich postanowienia w praktycznej działalności.

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |