Bezpieczeństwo Narodowe - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo Narodowe - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia przygotowują absolwentów, którym niezbędne jest opanowanie podstaw wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zarządzania kryzysowego, funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, w tym roli i zadań administracji rządowej i samorządowej oraz obrony cywilnej.

  Przekazywanie studentom wiedzy odbywa się na wykładach przygotowujących ich do samodzielnego studiowania wskazanej literatury przedmiotu. Poszerzenie i utrwalenie wiedzy następuje w czasie ćwiczeń prowadzonych w formie seminariów i konwersatoriów. Umiejętności praktyczne studenci zdobywają na ćwiczeniach prowadzonych w formie gier decyzyjnych oraz podczas odbywania praktyk zawodowych. Wszystkie przedmioty nauczania kończą się: zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Wykładowcami są głównie nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Obrony Narodowej, wybitni teoretycy z innych ośrodków naukowych oraz praktycy z Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Ukończenie studiów
  nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (uczelnia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych), lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe może być kontynuowany w Akademii Obrony Narodowej na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich) zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

  Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę i profesjonalne umiejętności z obszaru zagadnień bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, oparte na podstawach nauk humanistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
  Specjalista ds. Bezpieczeństwa Narodowego może znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji rządowej i samorządowej (np. wydziałach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), w służbach mundurowych (Siły Zbrojne, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, publiczne i obronność, w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

  Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania (pisemnego i ustnego) informacji, a także pracy zespołowej. Winien znać język obcy na poziomie biegłości minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologię z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Absolwent powinien opanować obsługę i użytkowanie komputera podłączonego do Internetu, jego wykorzystanie w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia.

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |