Home > Podyplomowe > Specjalizacja BHP > Gdańsk > Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Gdańsk - Pomorskie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zawodowej w zakresie BHP, zwłaszcza zaznajomienie ich z przepisami i normami krajowymi oraz międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Duży nacisk położony jest na wypracowanie u absolwentów umiejętności analizy ryzyka oraz przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, a także ich eliminowania lub zmniejszania.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści
  Studia dają słuchaczom wiedzę i umiejętności z zakresu: systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnie z prawem polskim i europejskim, identyfikacji i kontroli ryzyka na stanowisku pracy, organizacji służby BHP w firmie, z ergonomii i fizjologii pracy, a także na temat środków ochrony indywidualnej i pierwszej pomocy. Poza tym absolwenci poznają metodykę organizowania szkoleń BHP w przedsiębiorstwach, a także zaznajomią się z komunikacją interpersonalną niezbędną w pracy służby BHP.

  Praktyczny charakter studiów
  Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania (dyskusje, case studies, dobre praktyki). Przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej. Atrakcyjność zajęć podnosi wykorzystanie materiałów multimedialnych.

  Kadra
  Zajęcia na studiach prowadzą praktycy w dziedzinie BHP, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz wykładowcy akademiccy. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: dr Danuta Idczak, dr Stanisław Kozak, Witold Fomiczenko, Andrzej Kufel (Biuro Certyfikacji PRS), Anna Obuchowska, Adam Polinceusz, Małgorzata Polinceusz, Jerzy Siwołowski, Mieczysław Szczepański, Paweł Wanat (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa).

  Przepisy
  Od 1 lipca 2005 roku pracownikami służby BHP zatrudnionymi na stanowiskach: starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być osoby, które ukończyły studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 z 2004 r., poz. 2468).

  Program
  1. Przepisy i normy krajowe oraz międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa pracy. Prawna ochrona pracy. Elementy prawa pracy. Systemy ochrony pracy - normy, dyrektywy UE (14 godz.)
  2. Aspekty zdrowotne w środowisku pracy (8 godz.)
  3. Pomoc przedmedyczna (8 godz.)
  4. Zagrożenia na stanowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego (32 godz.)
  5. BHP w eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych (6 godz.)
  6. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (8 godz.)
  7. Ochrona przeciwpożarowa (8 godz.)
  8. Wypadki przy pracy jako źródło informacji do oceny ryzyka zawodowego (8 godz.)
  9. Środki i sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej (8 godz.)
  10. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy (12 godz.)
  11. Programy zarządzania bezpieczeństwem pracy, higieną pracy i ryzykiem. Audyty wewnętrzne i budowa systemu (10 godz.)
  12. Bezpieczeństwo zdrowotne w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności (6 godz.)
  13. Organizacja służby BHP i oprogramowanie wspomagające działania (8 godz.)
  14. Organizacja i metodyka szkoleń BHP w przedsiębiorstwie (8 godz.)
  15. Psychologia zachowań ludzi w organizacji (16 godz.)
  16. Komunikacja interpersonalna w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (16 godz.)
  17. Seminarium dyplomowe (8 godz.)

  Szczegółowy program studiów

  Forma zaliczenia:
  1. Test sprawdzający
  2. Praca dyplomowa

  miesiące nauki 9 liczba godzin 184 liczba zjazdów 10

  Partner WSB
  Partnerem WSB, współtworzącym program studiów, jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. OSPS BHP skupia w swym gronie pracowników działających w różnych dziedzinach gospodarki. Służy wymianie poglądów, lobbowaniu na rzecz ochrony pracy oraz poszerzaniu wiedzy z tej dziedziny. Współpracuje z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, izbami, zrzeszeniami i uczelniami wyższymi, a także z Państwową Inspekcją Pracy oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy

Inne informacje związane z Specjalizacja BHP

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |