Home > Podyplomowe > Specjalizacja BHP > Zaoczne > Warszawa > Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Warszawa - Mazowieckie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych na specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań etatowego pracownika służb BHP.
 • Szczegółowe informacje
  Program obejmuje ok. 200 godzin.

  W ramach studium poruszane są takie zagadnienia jak:

      - regulacje prawne ochrony pracy i nadzoru w Polsce i w UE,

      - podstawy ergonomii i fizjologii pracy,
      - wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy,
      - ochrona środowiska i edukacja ekologiczna,
      - analiza i ocena zagrożeń zawodowych i wypadkowych oraz działania profilaktyczne, metodyka,
      - profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy,
      - ochrona przeciwpożarowa z metodyką,
      - dydaktyka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
      - systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
      - organizacja wewnętrznych służb bezpieczeństwa i higieny pracy,
      - psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy,
      - zagrożenie neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy,
      - konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym,
      - warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu BHP,
      - prawne aspekty zarządzania kryzysowego,
      - sytuacje kryzysowe w organizacji,
      - zagrożenia i sytuacje kryzysowe w jednostkach terytorialnych,
      - służby kryzysowe,
      - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
      - komunikacja społeczna w kryzysie,
      - teoria i praktyka sytuacji kryzysowych,
      - prowadzenie akcji ratunkowych,
      - ocena i usuwanie skutków kryzysu.

   

  Zgodnie z obowiązującym prawem, program studiów realizowany jest w postaci wykładów i ćwiczeń. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi jak i w formie nauczania na odległość - z wykorzystaniem internetu (tzw.: Distance Learning, e-Learning).

   

Inne informacje związane z Specjalizacja BHP

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |