Bezpieczeństwo Ekonomiczne Państwa - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo Ekonomiczne Państwa - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Celem kształcenia na niestacjonarnych podyplomowych studiach bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa (NPS BEP) jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności umożliwiających im efektywne prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa na poziomie zgodnym z wymaganiami aktualnej polityki gospodarczo-obronnej w różnych jej wymiarach na wszystkich szczeblach zarządzania.

  Cele kształcenia mają zostać osiągnięte poprzez:
  1) przekazanie studentom podstawowej, najnowszej wiedzy
  z zakresu ekonomii bezpieczeństwa oraz dyscyplin pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów
  i instrumentów pozwalających na kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju; 2) stworzenie warunków do opanowania wiedzy objętej programem studiów oraz poznanie praktycznych rozwiązań systemowych na poziomie umożliwiającym dokonywanie analizy i oceny bezpieczeństwa ekonomicznego państwa wraz ze sposobami jego kształtowania.

  1. Kształcenie słuchaczy na Niestacjonarnych Podyplomowych Studiach Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa (NPS BEP) realizuje Instytut Logistyki (ILog.) Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu oraz specjaliści spoza ILog.
  2. Kandydaci na NPS BEP składają prośby o przyjęcie do Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.
  3. Uczestnikami NPS BEP mogą być osoby wojskowe i cywilne posiadające dyplom ukończenia studiów II stopnia (preferowani będą absolwenci ekonomii, prawa i zarządzania).
  4. Kształcenie prowadzi się w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w ramach dwunastu dwudniowych zjazdów (2 dni po 8 godzin sobota-niedziela).
  5. Podstawową formą zdobywania wiedzy jest praca pod kierunkiem nauczyciela akademickiego wraz z samokształceniem.
  6. W trakcie realizacji programu studiów prowadzone są: wykłady, konwersatoria, seminaria, seminaria dyplomowe, gra decyzyjna, zaliczenia i egzaminy.
  7. Słuchacze zobowiązani są napisać prace studyjne, których tematy obejmują zadania teoretyczne i praktyczne wynikające z programu studiów. Prace te wykonywane są pod kierownictwem upoważnionych nauczycieli akademickich.
  8. Słuchacze NSP BEP po: wysłuchaniu wykładów, uzyskaniu zaliczeń, aktywnym uczestniczeniu w grze decyzyjnej, zdaniu wyznaczonych programem studiów egzaminów oraz złożeniu egzaminu końcowego otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |