Home > Podyplomowe > Coaching > Dzienne > Gdańsk > Akademia Coachingu - Gdańsk - Pomorskie

Akademia Coachingu - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Akademia Coachingu - Dzienne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Coaching jest efektywną formą doradzania i wspierania ludzi w rozwoju osobistym. Polega on na wydobywaniu ich mocnych stron, a także pomaganiu im w przekraczaniu osobistych barier. Fundamentalną rolą coacha jest powodowanie, aby osoba wspierana odkrywała swoje możliwości, dlatego głównym celem podyplomowych studiów coachingu jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania coachingu jako metody umożliwiającej rozwój potencjału ludzkiego.
 • Szczegółowe informacje
  "Studia w WSB w Gdańsku to bez wątpienia trafna decyzja. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalistów, a przekazywana przez nich wiedza to nie tylko teoria, ale również aktualne rozwiązania w praktyce. Spotkania na uczelni to możliwość wymiany doświadczeń zawodowych, jak również okazja nawiązania wielu interesujących kontaktów. Wszystkim gorąco polecam".

  Korzyści
  Studia przygotują słuchaczy do wykonywania zawodu coacha w sposób profesjonalny i oparty na wszechstronnej, gruntownej wiedzy. Słuchacze nauczą się uniwersalnej profesji, potrzebnej w każdej branży i organizacji, zbudują swój warsztat coacha i indywidualny styl pracy z Klientem, nauczą się wspierać ludzi w rozwoju i pokonywaniu przeszkód.

  Praktyczny charakter studiów
  Program studiów uwzględnia obowiązujące na świecie i w Polsce standardy dotyczące kompetencji w zakresie coachingu. Struktura programu zakłada 80 % pracy warsztatowej i ćwiczeniowej. Metody i sposób prowadzenia zajęć dadzą okazję wykształcenia postawy profesjonalnego coacha, który potrafi swoje działania dostosować do indywidualnych predyspozycji osoby i istniejącej sytuacji. Zajęcia stanowią symulacje rozmów coachingowych i pracę nad budowaniem rzetelnego warsztatu coacha. Oprócz typowo treningowych, grupowych sesji, słuchacze będą mieli także okazję uczestniczyć i prowadzić indywidualną sesję coachingową, nastawioną nie tylko na doskonalenie narzędzi pracy coacha, ale również na rozwój osobisty. Istotną wartością studiów będzie praca na konkretnych przykładach, przez co każdy absolwent zostanie „zaopatrzony” w narzędzia coachingowe, lecz jednocześnie osiągnie większą świadomość siebie, swoich postaw i umiejętności.

  Program
  1. Wprowadzenie do coachingu (24 godz.)

  • Teoria i rodzaje coachingu
  • Uczenie się i zmiana
  • Miejsce coachingu w organizacji
  • Etyka w coachingu
  • Rozwój zawodowy coacha i organizacja pracy
  2. Coach i Klient (52 godz.)
  • Umiejętności coacha
  • Techniki i metody pracy w coachingu
  • Konkretne narzędzia pracy coacha
  • Relacje Klient - Coach
  • Czynniki kształtujące relację: osobowość, cechy temperamentne, postawy i zachowania - psychologia w coachingu
  • Emocje podczas sesji coachingowych - kształtowanie i zarządzanie
  3. Prowadzenie sesji coachingowych (94 godz.)
  • Planowanie, struktura i proces w sesji coachingu
  • Ewaluacja procesu coachingu
  • Sytuacje trudne podczas sesji coachingowych - pułapki
  • Warsztaty prowadzenia sesji coachingowych - prowadzenie sesji przez uczestników - superwizje
  • Prowadzenie sesji coachingu z uczestnikami - jedna godzina coachingu dla każdego uczestnika studiów
  4. Seminarium dyplomowe (8 godz.)

  Szczegółowy program studiów

  Forma zaliczenia
  1. sesja coachingowa
  2. Praca dyplomowa

  miesiące nauki 9    liczba godzin 178    liczba zjazdów 10

  Funkcja coacha
  Funkcja coacha wg definicji podanej przez International Coaching Community:
  • Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały bardziej fascynujące rezultaty.
  • Coach koncentruje się na celach, które wybierają klienci.
  • Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów.
  • Coach wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od klienta.
  • Coach zapewnia nową perspektywę.
  • Coach pomaga klientom w budowaniu ich naturalnej siły.
  • Bazą coachingu jest idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów.
  • Bazą coachingu jest idea, że klient pracuje po to, aby osiągnąć te cele, które chce osiągnąć.
  • Siła coachingu wynika z relacji pomiędzy coachem i klientem.

  Dodatkowe warunki przyjęcia na studia

  W związku ze specyfiką kierunku, studia kierowane są do osób, które przeszły już podstawowy poziom szkoleń z zakresu psychologii w biznesie i posiadają predyspozycje interpersonalne do pracy z innymi ludźmi. Warunkiem przyjęcia na studia jest wypełnienie ankiety  oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zbadanie motywacji, samoświadomości oraz predyspozycji interpersonalnych kandydata. Osoby, które ukończyły kierunki Psychologia Biznesu, Akademia Trenera mogą być zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej na wniosek opiekuna

Inne informacje związane z Coaching

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |