Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > WSTT-Wyższa Szkoła Technologii Teleinfomatycznych w Świdnicy

Información

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy

Starania o powstanie Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy rozpoczęły się w 1999 roku. Z inicjatywy wieloletnich pracowników uczelni technicznych oraz przedstawicieli biznesu z Dolnego Śląska, rozpoczęto działania zmierzające do uruchomienia wyższej szkoły o profilu kształcenia związanym z teleinformatyką
Ważną kwestią było znalezienie odpowiedniego miejsca dla szkoły. Kilka miast Dolnego Śląska zgłosiło propozycje przekazania obiektu na siedzibę uczelni. Nie ulega wątpliwości, że obecność wyższej szkoły bardzo nobilituje miasto. Znaleźliśmy wielkie zrozumienie u ówczesnych Władz Samorządowych Świdnicy. Na siedzibę Władze Miejskie postanowiły przeznaczyć biurowiec dawnej, zlikwidowanej już Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych, przy ulicy Kliczkowskiej 34.
Obiekt ten, po kilku latach od likwidacji zakładu, był zupełnie zdewastowany i wymagał kapitalnego remontu. Dzięki ogromnemu wysiłkowi finansowemu i organizacyjnemu założycieli szkoły i pomocy Władz Samorządowych biurowiec dostosowano do potrzeb uczelni. Lecha Wałęsa gościem WSTT - 11 maja 2003r.Najpilniejsze prace zostały szybko wykonane. W 2001 roku po zatrudnieniu wybitnego grona profesorów i otrzymaniu zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej, rozpoczęła się rekrutacja na kierunki Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.
Pierwszy rok akademicki 2001/2002, mimo wielu kłopotów, należy uznać za dobry. W murach Uczelni rozpoczęło studia ponad stu studentów. Świdnica stała się kolejnym miastem akademickim w Polsce.
Baza lokalowa, po modernizacji, remoncie i zagospodarowaniu prawie całego obiektu, mieści dwie aule, kilka sal wykładowych, elektroniczne laboratorium pomiarowe i trzy sale komputerowe. Ponadto na terenie Uczelni ma swoją siedzibę klub studencki i biblioteka, a obok budynku Szkoły znajduje się park rekreacyjny i parking.
Od początku istnienia WSTT trwają działania nad jej ciągłym rozwojem i doskonaleniem procesu dydaktycznego oraz wzbogacaniem oferty kształcenia.
Obecnie oprócz prowadzonych kierunków studiów, (ekonomia, informatyka) w ofercie znajdują się studia podyplomowe oraz kursy doskonalące. Trwają prace związane z uruchomieniem kolejnych kierunków studiów (ochrona środowiska). W Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy kształci się obecnie blisko 500 studentów w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych), którzy decydując się na edukację w WSTT zdobędą interesujący i ciekawy zawód, na miarę XXI wieku.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |